02-06-2020

JADS, TU/e en TiU maken AI concreet toepasbaar voor de industrie

Deel dit bericht

Jheronimus Academy of Data Science (JADS) zal de komende vier jaar met een consortium van academische en industriële partners werken aan de ontwikkeling van een Artificial Intelligence (AI)-toolkit, bestaande uit algoritmen en methoden, voor industriële toepassingen. De ontwikkeling wordt door NWO gefinancierd in het project CERTIF-AI (Certification of production process quality through Artificial Intelligence) dat op 1 september 2020 van start gaat.

Het doel van het project is om de grote hoeveelheid data die door machines en in productieprocessen wordt gegenereerd te gebruiken om processen te certificeren, de kwaliteit van producten te verbeteren en problemen te diagnosticeren. Voor de industriële eindgebruikers betekent dit minder fouten in de productie en dus lagere kosten of een grotere betrouwbaarheid van het proces en dus een beter product of service. Het project is niet alleen academisch vernieuwend door het toepassen van AI-technieken op real-time sensordata, maar ook leveren JADS en consortiumpartners een bijdrage aan het inzetten van AI voor concrete industriële toepassingen.

Implementatie bij industriële partners
De AI-toolkit zal door een onderzoeksteam van JADS,  Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Tilburg University (TiU) en Hogeschool Utrecht (HU) worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Vier concrete toepassingen zijn gedefinieerd door Damen Shipyards, Omron, Additive Industries en VTEC. Sioux Mathware, BrightCape en UNIT040 helpen bij de implementatie van de toolkit, samen met Hogeschool Utrecht en praktische onderzoekers van JADS (PDEng).

Samenwerking universiteiten
Het project CERTIF-AI is een goed voorbeeld van de verbindende rol die JADS heeft in de samenwerking tussen de moederuniversiteiten TU Eindhoven en Tilburg University en de verbonden onderzoeksinstituten zoals het Eindhoven AI Systems Institute (EAISI) van TU/e dat zich onder meer richt op het gebruik van AI voor high-tech systemen.
Ingrid Heynderickx, voorzitter van het interuniversitaire stuurorgaan van JADS en tevens decaan aan de Faculteit Industrial Engineering and Innovation Sciences van TU/e: “We zijn erg blij met deze samenwerking waarbij de beste kennispartners nauw met de industrie samenwerken, dit project is spot-on als het gaat om het toepasbaar maken van AI voor de maakindustrie”

Partners