28-05-2020

VWS verlengt looptijd subsidieregeling data-uitwisseling in de zorg

Deel dit bericht

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de looptijd van de subsidieregeling InZicht met een jaar verlengd tot eind 2022. In 2019 ging deze regeling van start en dienden organisaties al aanvragen in. Het doel van de subsidieregeling is dat zorgverleners meer tijd overhouden voor directe zorg aan hun cliënten en dat er meer regie ontstaat op het zorgproces voor cliënten en mantelzorgers.

Veel zorgverleners ervaren een hoge werkdruk door overbodige regels of ingewikkelde uitwisseling van gegevens. Een (transfer)verpleegkundige bijvoorbeeld die voor één oudere patiënt meerdere malen gegevens moet overtypen om hem of haar van ziekenhuis naar wijkverpleging over te dragen. Een wijkverpleegkundige die niet op de hoogte is van de opname in het ziekenhuis waardoor deze onnodig voor een dichte deur staat. Of de patiënt die na een heupoperatie keer op keer zijn verhaal moet doen aan verschillende zorgverleners. Met goede elektronische gegevensuitwisseling is dit verleden tijd. De subsidieregeling InZicht is er om elektronische gegevensuitwisseling in de zorg te stimuleren.

Meer kwaliteit van zorg
Elektronische uitwisseling van gegevens draagt bij aan de kwaliteit van de zorg. Zorgprofessionals kunnen gegevens beter en sneller overdragen en hebben hierdoor eerder alle informatie van een cliënt beschikbaar. Cliënten en mantelzorgers kunnen door meer inzicht in de zorginformatie via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) meer regie nemen over hun zorg.
VWS werkt bij het stimuleren van elektronische gegevensuitwisseling nauw samen met de branche- en beroepsorganisaties ActiZ, VGN, GGZ Nederland, Zorgthuisnl en V&VN. Geïnteresseerde zorgaanbieders en samenwerkingsverbanden kunnen bij DUS-I een aanvraag voor de subsidieregeling InZicht indienen.

Verlenging regeling
Afgelopen 1,5 jaar deden 16 samenwerkingsverbanden in de zogenoemde ‘Proeftuinen InZicht’ al ervaring op met het uitwisselen van gegevens. Daarnaast is ook kennis opgedaan met het aanvraagproces voor de regeling in 2019. Een belangrijk leerpunt was dat doorgaans meer tijd nodig is voor een subsidieaanvraag en ook voor het behalen van resultaten. Om die reden is de looptijd van de regeling met een jaar verlengd tot eind 2022.

Meer informatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tags:

Data, Zorg, eHealth

Company:

Overheid, VWS

Partners