22-04-2020

Diamanti appliance voor OpenShift Kubernetes platform accelereert Kafka

Deel dit bericht

Omdat door de Coronacrisis veel beurzen en andere vormen van productexpositie geen doorgang kunnen vinden, zijn de mogelijkheden verruimd om met Kubernetes containertechnologie online te experimenteren. Daartoe is vanuit het Amsterdamse Diamanti-kantoor via de hostingorganisatie PK-Automatisering uit Assen een appliance-cluster geplaatst in een datacenter in Groningen.

Inmiddels vinden er op Europese schaal diverse testen plaats met containers in combinatie met analytische toepassingen. Op infrastructureel niveau is ’Kubernetes on bare metal’ geknipt voor Red Hat OpenShift. De voordelen liggen in de sfeer van gebruiksgemak zoals: snelle uitrol van OpenShift en onderliggende infrastructuur; geen vendor lock-in; integratie met traditionele en cloud-native ecosystemen; gemakkelijk beheer en op- of afschalen van capaciteit. Zowel de testomgevingen als de huidige operationele toepassingen tonen dat de prestatieverbetering van de appliance vooral tot zijn recht bij Kafka-toepassingen en andere ’zware’ database- en analytische applicaties zoals Elastic en Splunk.

Offload van netwerk en storage dataverkeer
De Diamanti oplossing onderscheidt zich door de ’offload’ faciliteiten via standaard plug-in PCI-e hardware van netwerk en storage dataverkeer op elk x86 platform. Applicatieverkeer via de implementatie van op SR-IOV (Single Root I/O Virtualization) gebaseerde ’data planes’ is op hardware niveau volledig geïsoleerd van het host netwerk en andere containernetwerken. Daarmee bewerkstelligt de technologie niet alleen een acceleratie in prestaties op de servers, maar draagt ook bij aan de beveiliging, zodat de effectiviteit van hackersaanvallen dramatisch afneemt en de beschikbaarheid van data na een onverhoopte hack of een crash is gegarandeerd. Met de hardware komt gelijktijdig een software stack met volledige CNI- en CSI-functionaliteit (Container Network Interface; Container Security Initiative) en tevens voorzieningen voor netwerkisolatie, persistent geheugen, data beveiliging, herstelprocedures en kwaliteitsbewaking, alsmede het beheer en orkestratie van containers.

Het platform laat zich prima gebruiken in combinatie met de nu gangbare, onder VMware draaiende servers. Wie echter wil besparen op energiekosten of de investeringslasten voor hardware, kiest eerder voor de bare metal variant. Daarnaast gaat Diamanti acteren als algemeen Kubernetes dienstverlener met 24x7 technische ondersteuning vanuit één contactpunt. En dat niet alleen voor het eigen Kubernetes platform, maar ook voor alle andere, open source Kubernetes varianten, inclusief dus het Red Hat OpenShift platform. Daardoor weten ontwikkelteams zich voldoende gesteund bij het oplossen van infrastructurele vraagstukken en kunnen zij zich focussen op het bouwen van applicaties.”

Diamanti_appliance.jpg


De Diamanti D20 RH appliance is volledig afgestemd op het bouwen en bedrijfsbreed uitrollen van applicaties in containers met behulp van het OpenShift Container platform. De appliance staat garant voor maximale prestaties, schaalbaarheid en doelmatige operationele inzet van Red Hat’s ontwikkeltool en platform voor containers en Kubernetes. De D20 RH voorziet OpenShift gebruikers binnen enkele uren van de onderliggende infrastructuur waardoor zij innovaties sneller tot stand brengen en daarmee competitieve voordelen behalen. Tegelijkertijd weet men zich op het operationele IT-vlak verzekerd van prestaties, efficiency en eenvoud in gebruik van de hyperconverged containerinfrastructuur.

Veel vraag naar persistent geheugen
De gevirtualiseerde aanpak bij het beheer van storage- en netwerkverkeer richt zich volledig op de vereisten van container applicaties die over redundante opslagvoorzieningen moeten beschikken. De technologie zorgt voor een optimaal gebruik van systeembronnen (95 procent over de gehele cluster). Geen enkel platform van geringe afmeting binnen een datacenter levert soortgelijke prestaties. De block storage, gebaseerd op Intel NVMe, functioneert met een uiterst lage vertraging van 100 microseconden bij het uitvoeren van lees/schrijf opdrachten en gebruikt maar voor een derde van de transactionele CPU- overhead bij SCSI-connecties. Diamanti breidt de NVMe-functionaliteit uit over de cluster met gebruik van 10 GB Ethernet-verbindingen en vergroot daarmee de mobiliteit van de data. Op deze manier ontlast de appliance IT-specialisten van de complexiteit bij het configureren van poort mappings, netwerk-overlays en de bandbreedte. De voorhanden netwerkfaciliteiten sluiten direct aan op de bestaande netwerkinfrastructuur. Elke container krijgt automatisch een IP-adres toegewezen en kan daardoor op elk subnet functioneren.

De storage arrays waarmee legacy-systemen opschaalden, passen niet meer in het moderne schaalproces van containerverwerking. Om toch bij het draaien van database applicaties voldoende prestaties te halen en te kunnen opschalen naar de gewenste schaalgrootte worstelen de ops-teams van IT-afdelingen voortdurend met de vraag naar persistent geheugen. Diamanti komt tegemoet aan die vraag van storage voor applicaties met redundante opslag. Een multi-cloud container infrastructuur laat zich gemakkelijk opschalen. Één appliance is goed voor 1.000.000+IOPS (I/O operaties per seconde) per 1U node (standaard rack-formaat appliance behuizing) en maximaal 100-microseconde vertraging (latency). Daardoor zijn servicegaranties (QOS) af te geven met een voor containers essentiële minimale doorlooptijd.

Multi-zone clustering voorzieningen zorgen voor uitbreiding van de fouttolerante eigenschappen en het vergroten van de beschikbaarheid bij het inrichten van een containeromgeving. Daarmee laat zich de werklast automatisch verdelen over een reeks van zones met beschikbare verwerkingscapaciteit.

Partners