03-04-2020

Doorontwikkeling QUIPU4 platform staat open voor feedback

Deel dit bericht

Een belangrijke drijfveer achter de ontwikkeling van het QUIPU4 platform is het streven om organisaties te helpen bij het terugdringen van het ondernemersrisico waar het ontwikkeling van data-oplossingen betreft. Toegang tot goed gestructureerde data wordt met de dag belangrijker. Met als gevolg dat onderliggende data-oplossingen meer en meer tot de kritische toepassingen behoren. Data-oplossingen waar men op kan vertrouwen. Die men eenvoudig kan aanpassen en uitbreiden. Oplossingen die ook goed overdraagbaar zijn en bovendien goed te monitoren en te auditen zijn.

Model-naar-model conversie
QUIPU 4 is een platform dat model-naar-model conversie ondersteunt. Dit is waar het product zich onderscheidt van gangbare ETL-tools en andere datawarehouse automatiseringstools. Deze tools werken doorgaans goed bij het transformeren en manipuleren van data op entiteit- of attribuutniveau, maar missen de ondersteuning voor het definiëren en ontwikkelen van transformaties op modelniveau. Het is op dit hogere niveau dat patronen kunnen worden gevonden en toegepast en dus kunnen worden gegenereerd. Waarbij nog steeds de uitzonderingen op deze patronen op entiteit- of attribuutniveau kunnen worden gespecificeerd. Dit levert volgens QOSQO een veel efficiëntere manier op om snel nieuwe data solutions te ontwikkelen.

Roadmap
In onze visie op doorontwikkeling van QUIPU4 willen wij sterk kijken naar de toegevoegde waarde die we met de software kunnen leveren. Toegevoegde waarde daar, waar andere productleveranciers gaten laten vallen. Om dat te kunnen doen hebben wij zicht nodig op de bedrijfsvraagstukken, waarmee IT-managers en CIO’s op dit moment worden geconfronteerd, omdat zij een bijdrage moeten leveren vanuit IT-perspectief. Waar zij risico’s zien en waar zij ontzorgd willen worden. Dat kunnen meer IT-technische risico’s zijn maar ook juist meer bedrijfstechnische risico’s. Maar dan wel vanuit een datalogistieke context, want daar ligt onze focus.

Vraagstelling
Vandaar dat wij graag in contact komen met mensen, die zich in het bovenstaande herkennen. Mensen die graag bijdragen aan innovatie. Die zelf óók nadenken over het beperken van risico’s door het automatiseren van oplossingen. Gaarne verschaffen wij belangstellenden een proeflicentie, om beter te begrijpen wat wij beogen met deze software.

Neem bij belangstelling contact op met Pieter Rambags (pieter.rambags@nippur.nl). Dan maken we snel een afspraak om eens door te praten over bovenstaande. Voor meer informatie: lees onze whitepaper.

Partners