20-01-2020

Atos neemt deel aan project RENAISSANCE

Deel dit bericht

Atos verbindt zich aan het Europese project RENAISSANCE, dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd als onderdeel van het innovatieprogramma Horizon 2020. RENAISSANCE heeft tot doel de schone productie en gedeelde distributie van energie binnen lokale gemeenschappen te stimuleren.

Dit krijgt invulling door de introductie van schaalbare, te repliceren en op communities toegesneden bedrijfsmodellen en technologieën. Het project richt zich op vier Lokale Energie Gemeenschappen in Europa. Eén van deze gemeenschappen is het Nederlandse Eemnes, waar een lokale, op blockchain gebaseerde peer-to-peer proeflocatie voor energie wordt gecreëerd. De data die op deze en andere proeflocaties worden verzameld, maken het mogelijk middelen aan elkaar te verbinden en efficiënt in te zetten om zo de inzet van hernieuwbare energiebronnen met ruim 27 procent te vergroten.

Centraal datawarehouse
Atos zal, mede door de inzet van haar Research & Innovatie-afdeling, de architectuur ontwikkelen voor het RENAISSANCE Informatie Platform en is tijdens pilots verantwoordelijk voor het beheer van deze infrastructuur. Zij neemt ook het ontwerp voor haar rekening en gaat de implementatie van het platform in de vorm van een centraal datawarehouse coördineren - evenals de inzet hiervan voor het operationeel maken van verschillende energie-services in verschillende omgevingen, zoals een ziekenhuis (België), een universiteit (Griekenland), een skioord (Spanje) en een Nederlandse stad (Eemnes).

Het doel van de pilot is om Eemnes tegen 2030 volledig klimaatneutraal te maken. In de eerste drie jaar bestaat de pilot uit honderd tot tweehonderd deelnemers, bestaande uit huishoudens, lokale bedrijven en boeren. Deelnemers kunnen lokaal geproduceerde energie rechtstreeks met elkaar ruilen. De ambitie is om het aantal deelnemers op den duur op te schalen naar duizend deelnemers in Eemnes.

Nieuwe spelers in de Europese energiesector
De activiteiten en innovaties die het resultaat zijn van het RENAISSANCE-programma zullen naar verwachting invloed hebben op veelbesproken thema’s als de energietransitie en digitalisering. Ook speelt het programma een rol in het raamwerk van de Europese Commissie, waarin zogeheten Lokale Energie Gemeenschappen als nieuwe spelers in de Europese energiesector worden gepositioneerd. Naast de resultaten die worden gerealiseerd op de vier proeflocaties worden marktsimulaties gemaakt van de RENAISSANCE-aanpak. Dit gebeurt op tien locaties in verschillende delen van de wereld, met als doel de schaalbaarheid en de mogelijkheid tot het repliceren hiervan aan te tonen.

De tweeledige aanpak van RENAISSANCE, die zowel een zakelijke als technologische pijler heeft, zal resulteren in innovaties in de vorm van identificatie van nieuwe business cases en scenario’s om de optimale energie- en organisatorische configuratie vast te stellen die nodig is om klimaatneutrale lokale energiesystemen te ontwikkelen, en ontwikkeling van een informatieplatform met het oog op een geïntegreerde en gecoördineerde aansturing van de verschillende locaties.

Partners