02-01-2020

TU/e onderzoekt digitale dreigingen

Deel dit bericht

Dagelijks wordt de Nederlandse maatschappij bedreigd door cyberaanvallen van verschillende zwaarte, uitgevoerd door verschillende partijen en actoren. Daardoor wordt de beheersing van veiligheidsrisico’s urgenter. TU/e is betrokken bij drie onderzoeksprojecten op het gebied van cybersecurity om aan deze uitdagingen tegemoet te komen.

De drie projecten zijn onderdeel van het NWO-programma Call Cybersecurity – Digitale Veiligheid & Privacy, waarmee in totaal een bedrag van vier miljoen euro is gemoeid voor tien onderzoeksprojecten. Maatschappelijke en private partners co-financieren gezamenlijk 1,4 miljoen euro. De gemiddelde looptijd van de projecten is vier jaar. TU/e speelt in drie projecten een prominente rol.

• Coalitie-aanvallen
Het doel van het programma FORWARDT (FORensic WAtermarking with Robust Dynamic Trading) is audio-video watermerken resistenter te maken tegen zogeheten coalitie-aanvallen. Hierbij werken meerdere aanvallers samen die verschillend gewatermerkte exemplaren gebruiken van dezelfde multimedia. In dit project wordt in het bijzonder gewerkt aan uitdagingen in de context van bestaande content delivery systemen, oftewel ´multichannel´ aanvallen en dynamische opsporing. Boris Skoric leidt dit project.

• Meldingen binnenkomende dreigingen
Cybersecurity operation centres controleren binnenkomende dreigingen, maar zijn helaas enkel inzetbaar voor onderzoek van incidenten achteraf en niet ter voorkoming van incidenten. Dit wordt veroorzaakt door de grote hoeveelheid meldingen. SeReNity (Evidence-Based Security Response ceNters) zal nieuwe technologieën ontwikkelen om meldingen te prioriteren, waardoor aanvallen in de kiem kunnen worden gesmoord. Namens de TU/e zijn Luca Allodi (als projectleider) en Chris Snijders betrokken bij dit project.

• Fysieke sleutels
Het project SMOKE (Single-Mode Optical physical unclonable KEys) focust zich op het gebruik van fysieke sleutels om de hardware van gevoelige communicatienetwerken, zoals glasvezel en zicht-zicht verbindingen, te beveiligen. Het doel is een zeer veilig en praktisch authenticatiesysteem te ontwikkelen, gebaseerd op het quantum-veilig optisch uitlezen van fysieke sleutels. Hierbij speelt het challenge response mechanisme zich af in het tijd-frequentie domein. Namens de TU/e werken Chigo Okonkwo en Boris Skoric mee aan dit onderzoek.

Uitdagingen op terrein cybersecurity
De Nationale Cyber Security Research Agenda (NCSRA) III beschrijft uitdagingen voor onderzoek op het terrein van cybersecurity rond vijf pijlers: Design, Defence, Attacks, Governance en Privacy. Deze agenda vormt een stimulans voor multidisciplinaire samenwerking. Zo heeft elke pijler bijdragen nodig van bijvoorbeeld computerwetenschappen, techniek, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen.

Binnen de NCSRA III heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ruim vijf miljoen euro beschikbaar gesteld om keten-brede onderzoekssamenwerking op het gebied van cybersecurity te faciliteren. De bedoeling is binnen één project fundamenteel en praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Om zo te komen tot onderzoeksresultaten die zowel bijdragen aan de kennisbasis binnen cybersecurity, als op relatief korte termijn toepasbaar zijn bij de maatschappelijke en private partners binnen de projecten.

Company:

TU/e

Partners