27-12-2019

NEN: Norm voor cloud service partners is in ontwikkeling

Deel dit bericht

Momenteel wordt er aan een nieuwe norm gewerkt voor meer duidelijkheid over de rol van dienstverlenende partijen die cloud oplossingen aanbieden. Vaak spelen deze dienstverleners, cloud service partners (CSN's), een belangrijke rol bij clouddiensten. Er ontbreekt een gedetailleerde beschrijving van de manier waarop deze cloud dienstverlenende organisaties het beste hun diensten kunnen afstemmen met de andere partijen en welke afspraken daarvoor moeten worden gemaakt.

In veel gevallen zijn er bij Cloud computing meerdere partijen bij een oplossing betrokken en wordt er gebruik gemaakt van verschillende oplossingen en modellen. Gemeenschappelijke werkwijzen en afspraken voorkomen onduidelijkheden en zorgen voor efficiëntie. Voor het gebruik, delen en beoordelen van (soms gevoelige) gegevens zijn veiligheid, privacy en vertrouwelijkheid van belang. Een verduidelijking van rollen, activiteiten en verantwoordelijkheden helpt hierbij. Dit kan het beste door afspraken te maken en de gemaakte afspraken vast te leggen in normen.

Bij cloud computing spelen verschillende partijen een rol. Belangrijke partijen zijn:
- De klant, die gegevens wil opslaan: de cloud service gebruikers (CSC’s)
- De cloudleveranciers: de cloud service providers (CSP’s)
- De cloud service partners (CSN’s): de dienstverlenende partij

Norm voor cloud service partners in ontwikkeling
De norm die nu wordt ontwikkeld ‘ISO/IEC CD TR 23187: Interacting with cloud service partners’ is bedoeld om meer duidelijkheid te geven over de interacties met de derde groep. Het gaat in de nieuwe norm om de interacties van de dienstverlenende partijen met de klanten en cloud leveranciers.
De interacties worden in de nieuwe norm beschreven aan de hand van een aantal concrete marktscenario's. Er worden ook uitgebreide subrollen en activiteiten beschreven en het document biedt richtlijnen voor het gebruik van cloud serviceovereenkomsten en cloud serviceniveauovereenkomsten.

Norm over het delen van gegevens
Naast de nieuwe norm voor dienstverlenende partijen die cloud oplossingen aanbieden, wordt er ook aan een norm over het delen van gegevens gewerkt ‘ISO/IEC AWI 23751: Data sharing agreement (DSA) framework’. Deze norm zorgt voor een gemeenschappelijke taal voor cloudoplossingen waarbij gegevens worden gedeeld. Ook worden de bouwstenen beschreven die worden gebruikt voor het opstellen van overeenkomsten voor het delen van gegevens.

Normcommissie ‘Cloud Computing’
De Nederlandse normcommissie Cloud Computing stelt experts en belanghebbenden in staat invloed uit te oefenen op de internationale standaarden die momenteel worden ontwikkeld. Deze normcommissie bestaat nu uit drie leden en is op zoek naar meer partijen.

Tags:

Normering, Cloud, ICT, Data

Company:

NEN

Partners