20-12-2019

Amsterdamse kennisinstellingen steken 1 miljard euro in AI

Deel dit bericht

Amsterdamse kennisinstellingen hebben de handen ineen geslagen en investeren in de komende tien jaar 1 miljard euro in de ontwikkeling van verantwoorde AI-technologieën, door het opzetten van onderzoeksprogramma's, het aantrekken van topwetenschappers en het opleiden van studenten met state-of-the-art kennis van AI.

Samenwerkingen met topinstituten in de wereld, publieke partners en het bedrijfsleven worden versneld uitgebreid. De European Laboratory for Learning and Intelligent Systems (ELLIS) heeft bekend gemaakt dat de UvA geselecteerd is als ELLIS Unit om talent in machine leren en aanverwante AI-onderzoeksvelden voor Europa te behouden.

Onder de noemer AI technology for people committeren vooraanstaande Amsterdamse kennisinstellingen zich eraan de komende tien jaar 1 miljard euro te investeren, minimaal 800 onderzoekers aan te stellen, 5.000 bachelor- en masterstudenten en promovendi op te leiden, 10.000 studenten een AI-minor te laten volgen en 100 spin-offs en 100 startups te (helpen) ontwikkelen.

AI technology for people
Amsterdam heeft het grootste wetenschaps- en innovatie-ecosysteem van Nederland en bouwt voort op drie decennia ervaring in onderzoek, onderwijs en innovatie op het gebied van AI. “We hebben brede expertise in huis; technologische kennis en kennis over de juridische, sociale en ethische aspecten van AI. Toch beginnen ook wij het tekort aan AI-talent te voelen”, licht Geert ten Dam, voorzitter Universiteit van Amsterdam, toe. “Extra investeringen zijn dan ook hard nodig”. Mirjam van Praag, voorzitter Vrije Universiteit Amsterdam, vult aan: “In deze zeer competitieve wereld moeten we scherp zijn op het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent om ervoor te zorgen dat we de ontwikkeling van geavanceerde technologie onder controle houden en tegelijkertijd onze nationale en Europese waarden in stand houden.”

De Amsterdamse kennisinstellingen zetten in op samenhangende technologische ontwikkelingen: Machine Learning, hybride intelligentie en uitlegbare AI. Essentieel is de ontwikkeling van betere systemen, waarbij de mens centraal staat en waarborgen voor verantwoorde toepassing worden ingebouwd: AI technology for people. Anita Nijboer, onder andere bestuurslid VNO-NCW Metropool Amsterdam, is ambassadeur  van de Amsterdamse coalitie. Centraal in de aanpak van de coalitie staan drie grote thema’s, allen met een grote invloed op het dagelijks leven van mensen en de sociaal-economische ontwikkeling in de regio: AI for Health, AI for Business Innovation en AI for Citizens.

Internationale samenwerking
Amsterdam sluit zich aan bij vooraanstaande internationale initiatieven zoals ELLIS (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems) en CLAIRE (Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence Research in Europe). ELLIS maakte dinsdag 10 december bekend dat de UvA is gekozen voor een excellence center vanwege bewezen wetenschappelijke excellentie. Het ELLIS-netwerk, bestaande uit Europese steden met topinstituten op het gebied van AI, zal de uitwisseling van onderzoekers en studenten vergemakkelijken. De unit op het Amsterdam Science Park kan in het kader van dit initiatief nieuwe onderzoekers en nieuwe promovendi aanstellen.

Samenwerking in Amsterdam
De regio Amsterdam combineert technische infrastructuur, (SURFsara, Amsterdam data Exchange), institutionele infrastructuur (CWI, eSciencecenter, UvA, VU en HvA) en data science netwerken (Amsterdam Data Science, Amsterdam Medical Data Science.) De gemeente Amsterdam, Amsterdam Economic Board en Provincie Noord-Holland investeren in de ontwikkeling door het creëren van een aantrekkelijk vestigingsbeleid, door steunprogramma’s op maat voor talent en door het bijeenbrengen van partijen om co-creatie stimuleren.

De kennisinstellingen werken intensief samen met een groeiend aantal bedrijven in publiek-private onderzoekslabs ondergebracht in ICAI, het nationale Innovatie Centrum voor AI op het Amsterdam Science Park. Zo werd in november het Atlas Lab gelanceerd met TomTom, en werden eerder het AIRlab Amsterdam (gezamenlijk industrie-lab met Ahold Delhaize), het Nationaal Politielab (samenwerking UvA, Universiteit Utrecht en de Nationale Politie), Elsevier AI Lab (samenwerking UvA, Vrije Universiteit en Elsevier) AIM Lab (samenwerking UvA en Inception Institute of Artificial Intelligence Ltd.), Delta Lab (samenwerking UvA en Bosch) en QUVA Lab (samenwerking UvA en Qualcomm) opgericht en is dit jaar het zwaartekrachtprogramma Hybrid Intelligence (samenwerking o.a. VU en UvA) van start gegaan. Op 1 januari 2020 start de HvA met het Expertise Centrum voor Applied AI.

Partners in AI Technology for People zijn Antoni van Leeuwenhoek (waarvan Nederlands Kanker Instituut onderdeel is), Amsterdam Economic Board, Amsterdam UMC, Centrum Wiskunde & Informatica, Gemeente Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Sanquin, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam.

Partners