24-12-2019

WhereScape: automatisering data-infrastructuur ondersteunt datagedreven besluitvorming

Deel dit bericht

In opdracht van WhereScape onderzocht BARC de status, wensen en struikelblokken bij het opzetten van een modern datawarehouse. Het onderzoek brengt de belangrijkste trends rond de modernisering van datawarehouses in kaart.

Een moderne data-infrastructuur blijkt essentieel bij datagedreven besluitvorming, maar is nog geen gemeengoed wijst het onderzoek uit. Dit onderzoek is uitgevoerd tussen januari en mei 2019, onder 368 IT en business managers met verschillende vaardigheden en actief in diverse sectoren.

De wens om tijdrovende ontwikkelprocessen te stroomlijnen blijkt voor bijna de helft van de respondenten (44 procent) de belangrijkste reden om hun datawarehouse te moderniseren. Dit wordt gevolgd door de wens voor selfservice Business Intelligence (35 procent) en de behoefte aan (meer) mogelijkheden om gewenste data te leveren (30 procent). Over de aanpak zijn de respondenten eensgezind: bijna de helft focust op automatisering van het datawarehouse en het ETL-proces.

Leaders, Followers & Laggards
Om nader te kunnen specificeren zijn de respondenten onderverdeeld in drie verschillende groepen: Leaders, Followers & Laggards. Tot de Leaders-groep behoren bedrijven die over een flexibele data- of procesarchitectuur beschikken of gebruikmaken van agile en interoperabele dataservices. De Followers hebben een datawarehouse-infrastructuur geïmplementeerd en Laggards verwerken gegevens lokaal of maken gebruik van decentrale datamarts.
De Leaders noemen real-time dataverwerking als belangrijkste randvoorwaarde voor succes bij datagedreven besluitvorming (41 procent). Daarnaast stelt 46 procent van deze groep dat clouddiensten een belangrijke rol spelen bij de modernisatie van datawarehouses, met besparing op kosten en andere resources als belangrijkste motivatie.

Struikelblokken bij modernisering
De meest genoemde struikelblokken zijn een gebrek aan flexibiliteit van de data-infrastructuur en interne processen (39 procent) en een gebrek aan zakelijke en technische knowhow (38 procent). Opvallend is ook dat bij de ‘Laggards’ de wens om te moderniseren wel degelijk aanwezig is. Zij stellen met name te lijden onder een gebrek aan draagvlak bij het management voor hun initiatieven (44 procent).

Partners