18-10-2019

Capgemini introduceert intelligent dataplatform FARM voor kleine boeren

Deel dit bericht

Capgemini heeft een intelligent dataplatform ontwikkeld onder de naam Project FARM (Financial and Agricultural Recommendation Models), dat is ontworpen om de landbouw-waardeketen te optimaliseren en de wereldwijde voedselvoorziening te ondersteunen.

Het platform maakt gebruik van Artificial Intelligence om met behulp van Big Data landbouwpatronen te bepalen. Uit deze inzichten worden gegevens gegenereerd om aanbevelingen te doen. Het gebruikt Machine Learning om het platform op schaal toepasbaar te maken door het te verbinden met mobiele telefoons. Deze oplossing is gebouwd in samenwerking met Agrics, een sociale onderneming die actief is in Oost-Afrika, die lokale boeren voorziet van agrarische producten en diensten op krediet.

Een groot deel van de wereldbevolking wordt gevoed door kleinschalige boeren, voornamelijk uit ontwikkelingslanden, die op traditionele wijze en volgens relatief eenvoudige landbouwmethodes werken. De complexe waardeketen en het gebrek aan middelen en connectiviteit dragen bij aan de inefficiëntie van deze vorm van landbouw, waardoor er een sterke behoefte is aan een breder pakket aan diensten die opbrengsten optimaliseren en risico’s verminderen voor kleinschalige boeren. Het project FARM, opgezet in de Applied Innovation Exchange (AIE) Collaboration Zone (CoZone) van Capgemini in Nederland, heeft tot doel deze problemen aan te pakken.

Project FARM verzamelt data uit verschillende publieke en private bronnen en zet deze in een cloudomgeving voor  de hosting en voert analytische modellen uit in dezelfde cloudomgeving. Agrics biedt gegevens over geteelde gewassen, potentiële en gerealiseerde opbrengst, perceeloppervlakte, krediet en terugbetalingen. Deze informatie wordt gecombineerd met gegevens van Copernicus, een programma van het European Space Agency. Om de satellietgegevens te faciliteren is het project FARM gekoppeld aan het project Sobloo, een Copernicus Data and Information Access Service (DIAS).

Partners