10-10-2019

Data & AI Survey geeft belangrijke inzichten in marktontwikkelingen

Deel dit bericht

De respondenten van de jaarlijkse Data & AI Survey van Big Data Expo en GoDataDriven zijn het erover eens dat een duidelijke visie, ondersteuning vanuit het management en het juiste talent de succesfactoren zijn voor data & AI. Toch hebben organisaties moeite om waarde te halen uit data. Vaak ligt dit aan het feit dat organisaties het moeilijk vinden om datagedreven producten te omarmen, waardoor er te weinig budget beschikbaar komt voor datateams om waardevolle producten te ontwikkelen voor de organisatie.

Een groeiend aantal deelnemers
De big datamarkt blijft groeien. Daarmee dus ook de behoefte aan kennis en ontwikkeling van talent. Dat is terug te zien in het aantal deelnemers van de Big Data Survey. De survey begon met rond de honderd deelnemers en zit nu op 811 respondenten.

De budget paradox
Een opvallende ontwikkeling die zichtbaar werd dankzij de survey is de support die nodig is vanuit de directie. Data engineers, data scientists en iedereen die met data werkt, vinden het noodzakelijk om gemotiveerd te worden vanuit het management. Dit kan gaan over opleidingen om met nieuwe toepassingen om te leren gaan, maar ook dat er budget beschikbaar wordt gesteld. Maar het management moet overtuigd zijn van de waarde van datagestuurde producten.

Dit is een belangrijke paradox. Want ondanks dat het management het budget moet bepalen, hebben zij vaak niet genoeg kennis. Daarbij komt dat het management de resultaten van de onderzoeken naar datagestuurde producten meestal niet toepast. Hierdoor zal de organisatie er weinig profijt van hebben en minder snel overtuigd raken van het nut.

Er ligt ontzettend veel potentie bij data, maar het moet vanuit de directie ondersteund worden en het belang van innovatie moet worden ingezien. De visie is heel belangrijk en tot nu toe is het kennisniveau vaak onvoldoende. Het is zeer te hopen dat dit jaar het kennisniveau stijgt, daarnaast zou het mooi zijn als er meer gebruik wordt gemaakt van technologieën als cloud. Een ander, zeer belangrijk aspect blijft echter dat het management het belang van data blijft inzien en de strategie hierop zal afstemmen.

Uitdagingen van datagedreven werken
Organisaties geven aan dat naast het budget, ook beperkte datakwaliteit en beperkte kennis van technologie beperkende factoren zijn. Ook hebben organisaties moeite met het vinden van use cases binnen het bedrijf. Respondenten geven wel aan dat een liaison tussen organisatie en ontwikkelteams een belangrijke bijdrage kan leveren om de wensen van de organisatie te vertalen naar technologische oplossingen, en andersom.

challenges-of-data-driven-way-of-working.jpg

De juiste technologie selecteren
Uit de Data & AI Survey blijkt dat de meest gebruikte tools voor datatoepassingen Python, R en SPSS zijn. Als het aankomt op cloudtoepassingen dan gebruiken we hoofdzakelijk Microsoft Azure, Amazon Web Services en private cloudoplossingen. Voor het visualiseren van data maken de respondenten vooral gebruik van Tableau, PowerBI en Qlik.

Download het hele rapport
De Data & AI Survey is een internationaal onderzoek waarbij gekeken wordt naar de trends en ontwikkelingen binnen Big Data en Artificial Intelligence. Er komen verschillende onderwerpen aan bod in de enquête: strategie, technologie, toepassingen maar ook de cloud. Verdere problematiek, maar ook best practices worden uiteengezet in het volledige onderzoek. De complete Data & AI Survey kan je hier downloaden.

Partners