23-09-2019

Qlik: Praktische datavaardigheden zeer gewild op arbeidsmarkt

Deel dit bericht

Werkzoekenden die aantoonbare ervaring hebben met data kunnen zo maar eens meer gewild worden op de internationale arbeidsmarkt dan pure data scientists. Dat blijkt uit een onderzoek onder leidinggevenden, dat werd gehouden in opdracht van Qlik namens het Data Literacy Project.

Bijna tweederde van de ondervraagde bedrijven (59 procent wereldwijd – 61 procent in Europa) noemde werkervaring of een case-interview, waarbij een kandidaat een zakelijk vraagstuk moet oplossen met behulp van data, als de beste aanwijzing van datavaardigheden. Daartegenover staat dat slechts 17 procent van de Europese respondenten een diploma of doctoraat in data science beschouwt als het belangrijkste argument om een kandidaat aan te nemen.
De carrièrekansen en salarissen die horen bij goede datavaardigheden lijken dus niet voorbehouden aan hen die een wetenschappelijke of technische studie hebben afgerond. Dit past binnen de door Glassdoor geconstateerde trend dat steeds meer techbedrijven de eis van een wetenschappelijke graad laten varen ten gunste van praktische vaardigheden.

Actief op zoek naar besluitvorming op basis van data
68 procent van de Europese organisaties (63 procent wereldwijd) is in alle lagen van de organisatie actief op zoek naar kandidaten die kunnen aantonen dat ze data op een goede manier kunnen begrijpen, verwerken en analyseren. Degenen met een fundamenteel begrip van data en data-analyse vormen in 2020 eenderde van de arbeidsmarkt. Het aantal beschikbare posities loopt in dat jaar op tot naar schatting 110.000 - een stijging van 14 procent sinds 2015, schat IBM.
Dit is niet verrassend, gezien de enorme groeikansen voor bedrijven waar veel data en datavaardigheden aanwezig zijn en die hun besluitvorming daarop baseren. De Data Literacy Index van Qlik laat zien dat de marktwaarde van datavaardige bedrijven zo'n 3 procent tot 5 procent hoger ligt, omgerekend tussen de 300 en 500 miljoen euro voor de organisaties die meededen aan het onderzoek.

Maar vacatures binnen dit vakgebied, voor functies die uiteenlopen van datawetenschappers tot data-analisten en marketingmanagers die gebruikmaken van data, zijn het moeilijkst te vervullen en staan gemiddeld 45 dagen open. Dit gebrek aan mensen met de juiste kennis en het feit dat slechts 24 procent van werknemers zich zeker voelt over datavaardigheden, maakt deze competenties extra gewild en dus waardevoller voor werkgevers. Dat vertaalt zich tevens in hogere salarissen. 84 procent van de leidinggevenden in Europa, die ook inzicht hebben in de beloningsstructuur, gaf aan dat nu al hogere salarissen worden betaald aan werknemers die data op een goede manier kunnen lezen, verwerken, analyseren en interpreteren. Dat percentage is overigens hoger dan elders in de wereld: in de VS ligt dit percentage op 82 procent, wereldwijd gemiddeld op 75 procent.

Beperkte investeringen in eigen werknemers
Ondanks dat ze de waarde van praktische ervaring en datacertificeringen inzien, zegt 58 procent van de Europese bedrijven dat ze hun eigen werknemers geen trainingen aanbieden op het gebied van datavaardigheden. Slechts 34 procent faciliteert zelf opleidingsprogramma's op dat gebied. Dit ondanks het feit dat 78 procent van de werknemers bereid is tijd en moeite te steken in het uitbreiden van hun kennis. Daarmee loopt Europa duidelijk achter: in Azië biedt slechts 36 procent van de bedrijven geen datavaardigheidstrainingen aan, tegen 50 procent gemiddeld wereldwijd.

Degenen die gemotiveerd genoeg zijn om zich bij te scholen, kunnen hun carrière een flinke steun in de rug geven, zeker nu het belang van data blijft groeien in alle bedrijfstakken. 18 procent van de besluitvormers zegt dat een aanvullende certificering voor datavaardigheden, die bijvoorbeeld na een formele opleiding wordt behaald, de beste indicatie is van de vaardigheden van een kandidaat en aantoont dat deze kan omgaan met de noodzakelijke tools. Dit betekent dat mensen die bereid zijn te investeren in datavaardigheden hun carrièremogelijkheden aanzienlijk vergroten.

Company:

Qlik

Partners