16-09-2019

Geen weg terug voor de data-driven onderneming

Deel dit bericht

Om te floreren of zelfs om te kunnen overleven in de digitale transformatie hebben ondernemingen bruikbare klantinzichten, snellere productinnovatie en disruptieve bedrijfsmodellen nodig. Deze drie componenten zijn sterk van elkaar afhankelijk. Kennis van je klanten stimuleert immers productinnovatie, wat vervolgens leidt tot disruptieve businessmodellen. Dit wekt opnieuw de interesse van klanten en zo is de cirkel rond. Het succes van deze kringloop is voor een groot deel afhankelijk van de mate waarin organisaties erin slagen data-driven te worden. Daar valt nog een wereld te winnen, blijkt uit onderzoek van Harvard Business Review Analytic Services.

Er is geen weg meer terug voor de datagestuurde onderneming. Data is immers de smeerolie van de digitale transformatie. Een onderneming die flexibel, innovatief en klantgericht genoeg is om te overleven in een steeds complexere en meer competitieve omgeving. Voor deze data-driven organisaties is het essentieel dat zij data toegankelijk maken, analyseren en omzetten in acties. Dat is vooralsnog niet weggelegd voor veel organisaties. Dit sombere beeld wordt geschetst in het onderzoeksrapport ‘An inflection point for the data-driven enterprise’ van Harvard Business Review Analytic Services.

Enkele cijfers ter illustratie:
• 32 procent van de ruim 700 respondenten beschrijven de mate van volwassenheid van hun analytics als volgt: we hebben het stuk reporting gestandaardiseerd, maar het gaat hierbij voornamelijk om statische rapporten die alleen resultaten uit het verleden weergeven en dus geen enkele vervolgstappen definiëren.
• 30 procent van de respondenten zijn een stap verder en heeft data governance regels opgesteld en geïmplementeerd. Geaggregeerde analytics en business intelligence is slechts mogelijk voor enkele bedrijfskritische processen en beslissingen.
• 10 procent geeft te kennen data analytics in alle processen en besluitvorming te hebben geïncorporeerd.

Datasilo’s en legacy
Het blijkt dat de deelnemers aan het onderzoek, voornamelijk executives en managers bij wereldwijde organisaties met overwegend meer dan 10.000 medewerkers, heel goed weten dat de data-driven organisatie een kwestie van overleven is. Zij weten welke technologieën ze moeten inzetten en weten welke kennis en vaardigheden zij in huis moeten halen. Er zijn echter flink wat obstakels die verhinderen dat al deze resources effectief worden ingezet. Allereerst is er een reeks organisatorische belemmeringen.
De praktijk leert dat data in veel organisaties vast blijft zitten in afzonderlijke silo's en legacysystemen, waardoor het moeilijk is data uit te wisselen tussen verschillende bedrijfsdisciplines. Op de derde plaats staat het gebrek aan belangrijke analytische vaardigheden. Een logische reden; veel bedrijven in verschillende sectoren hebben te maken met een chronisch tekort aan technische mensen, met name aan data scientists. Dit is ook niet iets wat binnen korte termijn zal zijn opgelost. De top-vijf wordt gecompleteerd met de weerstand van mensen tegen verandering en de manier waarop een organisatie is ingericht.

Voorspellend vermogen
Vervolgens zoomden de onderzoekers in op technologische barrières voor de data-driven organisatie. Hier staat verouderde ICT op één. Het blijkt erg lastig data uit verouderde back-end systemen toegankelijk en beschikbaar te maken voor analytics doeleinden. Op de tweede plaats noemen de respondenten het gebrek aan een gecentraliseerd BI en analytics platform. Zeker de grote ondernemingen beschikken wel over analytics tools, maar iedere afdeling heeft zijn eigen tooling. Zo blijft het management verstoken van een totaalbeeld, wat leidt tot suboptimale beslissingen.

Daar komt bij dat deze afzonderlijke oplossingen betiteld worden als verouderd en weinig gebruiksvriendelijk. De uitkomsten van data analytics zijn doorgaans een weergave van wat er in het verleden is gebeurd, in plaats van dat zij medewerkers voorzien van voorspellend vermogen. Eindgebruikers hebben veel meer aan een next-best-action dan aan een terugblik. Dan zet je pas echt stappen richting een data-driven onderneming en kun je echt gefundeerde beslissingen nemen. Slechts zeven procent van de respondenten geeft aan zo ver te zijn. 37 procent verwacht dit binnen twee jaar te realiseren. Ambities zijn er dus wel.

Gecentraliseerd platform
Waar je naartoe wil, is een gecentraliseerd analytics platform dat business intelligence als het ware vanzelfsprekend aanbiedt aan de eindgebruiker, die hiermee al zijn dagelijkse werkzaamheden kan baseren op slimme inzichten. Een verkoopmedewerker krijgt alle informatie aangaande een specifieke klant uit alle bronsystemen of relevante sites op zijn scherm. Denk aan Salesforce of Microsoft Dynamics. Een platform dat als kapstok dient voor alle BI-tools die binnen organisatie operationeel zijn. Organisaties kunnen bestaande tools zoals Qlik of Power BI, waar medewerkers mee gewend zijn te werken, blijven gebruiken. Alleen wordt dan de output geïntegreerd en op een integraal niveau aangeboden aan de gebruiker. Geen enkele waardevolle dataset blijft zo onbenut.
Data analytics kan zo veel slimmer worden ingericht, dat binnen korte tijd alle genoemde organisatorische en technologische worden weggenomen.

Meer weten? U kunt ons op 18 & 19 september 2019 vinden op de Big Data Expo (stand 50) in de Jaarbeurs in Utrecht.

Partners