12-09-2019

Natali Helberger wordt vierde hoogleraar AI aan de UvA

Deel dit bericht

De Universiteit van Amsterdam benoemt prof. dr. Natali Helberger per 1 november 2019 tot nieuwe universiteitshoogleraar op de leerstoel Law and Digital Technology, with special emphasis on Artificial Intelligence.

Met de benoeming van Helberger zijn de vier universiteitshoogleraren bekend die zich de komende vijf jaar aan de UvA gaan richten op de interdisciplinaire benadering van artificiële intelligentie en haar impact op gebruikers en de samenleving. Eerder werden al Maarten de Rijke, Ivana Išgum en Tobias Blanke tot universiteitshoogleraar benoemd.

Recente ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie, AI en robotica vergroten de uitdagingen op het gebied van wetgeving en openbare orde nog vergroot. Zo brengen ze meerdere juridische problemen met zich mee, waaronder juridische kwesties met betrekking tot autonome systemen en geautomatiseerde besluitvorming. Daarnaast heeft een breder scala aan kwesties betrekking op de impact van nieuwe technologieën op de samenleving, maar ook op onze bestaande regels, publieke waarden en grondrechten, bijvoorbeeld als het gaat om eigendom, privacy, burgerschap en democratie.

Juridische implicaties van AI
Natali Helberger bestudeert als hoogleraar Informatierecht de juridische, ethische en beleidsmatige uitdagingen die gepaard gaan met het gebruik van algoritmes en AI in de media, politieke reclame, commercie en de gezondheidssector en de implicaties voor gebruikers en de samenleving. Als universiteitshoogleraar bouwt ze voort op dit onderzoek en zal ze binnen de Law School en de UvA onderzoek initiëren en uitvoeren rondom de juridische implicaties van AI en geautomatiseerde besluitvorming.

Helberger zal zich richten op de versterking van de plaats van technologie en AI in de programma's van de Amsterdam Law School, en op het samenbrengen van juridische expertise in interdisciplinaire samenwerkingsverbanden binnen de UvA en daarbuiten. Rector Karen Maex is blij dat met Helberger het team van universiteitshoogleraren AI compleet is: “De juridische en ethische implicaties van artificiële intelligentie zijn nu al verweven in Helbergers onderzoek. Met haar uitgebreide nationale én internationale netwerk is ze de ideale schakel tussen wetenschappers binnen de UvA en daarbuiten”.

Partners