02-09-2019

Valid bouwt datawarehouse met meetdata in Azure

Deel dit bericht

Om goed te kunnen werken met water heeft een waterschap veel informatie nodig, liefst in real-time. Informatie over zaken als de kwaliteit van het oppervlaktewater, de reiniging van afvalwater, grondwaterstanden. Daarvoor heeft Valid voor Waterschap Aa en Maas een datawarehouse voor waterdata in de Azure-cloud gerealiseerd.

Volgens Fred van Bemmel, informatie-analist en projectleider bij Waterschap Aa en Maas, hebben waterschappen datalabs in het leven geroepen om te onderzoeken hoe data meerwaarde kunnen bieden aan primaire processen: het zorgen voor schoon en veilig water. Door de gewenste digitalisering kwam datawarehousing in beeld, dat dankzij de cloud ontwikkeld is tot een aantrekkelijke en haalbare optie. “Het is niet meer nodig zelf een infrastructuur op te zetten en te onderhouden, met alle risico’s en kosten van dien. Bovendien biedt de cloud-leverancier tal van kant-en-klare tools en functies. Op advies van Valid - toonaangevend in datamanagement in de cloud - is gekozen voor Microsoft Azure.”

Het waterschap heeft vooral behoefte aan inzicht in de staat en de stand van het water. In het verleden, nu en in de toekomst. Van Bemmel: “Aan terugkijken om vooruit te kunnen kijken.” Daar zijn uitkomsten uit metingen voor nodig. Het gaat om honderden miljoenen metingen van waterstanden, waterkwaliteit, in- en uitstroom, volumes. Soms in real-time Internet-of-Things-metingen in sluizen, stuwen of rioolzuiveringsinstallaties, soms uit incidentele, handmatige metingen in het veld. De waterkwaliteit wordt vastgesteld aan de hand van meetwaarden van bijvoorbeeld fosfor en zuurstof in het water.

Agile partnership
Aa en Maas heeft voor de implementatie een Agile benadering gekozen. “Valid heeft ons ervan overtuigd dat digitale transformatie een leerproces is dat je beter in kleine stapjes kunt aflopen,” zegt Van Bemmel. Deze aanpak maakt ook de risico’s beheersbaar en maakt het mogelijk het proces gaandeweg bij te sturen. Van Bemmel is te spreken over Valid’s diepgaande kennis van, en ervaring met Microsoft Azure en PowerBI die Valid als Microsoft Gold Partner aantoonbaar heeft. “Dan heb je een heleboel streepjes voor.”

De innovatieve aanpak van het Waterschap is niet onopgemerkt gebleven. Eind 2018 werd Aa en Maas uitverkozen tot Beste Overheidsorganisatie van het Jaar, onder meer vanwege de vernieuwing van de dienstverlening aan de ingezeten burgers en bedrijven.

Company:

Valid

Partners