02-09-2019

QUIPU4 use cases tonen gebruik van nieuwe modules

Deel dit bericht

In april 2019 is QUIPU4 gelanceerd tijdens de BI & DW Summit. Tijdens de lancering beloofde het team achter QOSQO dat de nieuwe modulaire opzet het mogelijk maakt snel modules met nieuwe functionaliteit te kunnen ontwikkelen, die door klanten kunnen worden gebruikt. Deze blog gaat in op twee van deze modules, die nog voor de zomervakantie zijn opgeleverd.

Model-naar-model conversie
QUIPU 4 is een platform dat model-naar-model conversie ondersteunt. Dit is waar het product zich onderscheidt van gangbare ETL-tools en andere datawarehouse automatiseringstools. Deze tools werken doorgaans goed bij het transformeren en manipuleren van data op entiteit- of attribuutniveau, maar missen de ondersteuning voor het definiëren en ontwikkelen van transformaties op modelniveau. Het is op dit hogere niveau dat patronen kunnen worden gevonden en toegepast en dus kunnen worden gegenereerd. Dit levert volgens QOSQO een veel efficiëntere manier op om snel nieuwe dataoplossingen te ontwikkelen.

Use case: Detectie van datamodelwijzigingen
Eén van onze nieuwe modules is de Model Delta Detector. Deze module, al toegevoegd in het voorjaar van 2019, maakt het mogelijk om datamodelwijzigingen te detecteren en te rapporteren.


afb1.png


Afbeelding 1: Module Model Delta Detector.

In de repository van Quipu liggen allerlei datamodellen opgeslagen. Bronmodellen alsook door QUIPU4 gegenereerde targetmodellen. Na het opnieuw ophalen van de metadata van bronmodellen (reverse engineering) en genereren van targetmodellen wordt een nieuwe versie van deze datamodellen toegevoegd aan de repository. Voor organisaties is het dan van wezenlijk belang om te kunnen zien wat de wijzigingen zijn ten opzichte van eerdere versies. Dit maakt onderhoud en beheer eenvoudiger en kan worden gebruikt om bijvoorbeeld tijdig te signaleren welke nieuwe structuren door softwareleveranciers in hun applicaties zijn geïntroduceerd. Het geeft de business handvatten om sneller te ontdekken welke nieuwe data beschikbaar is gekomen ten behoeve van sturing van de organisatie.

Op dit moment genereert deze module een HTML-bestand dat rapporteert wat er gewijzigd is tussen twee door de gebruiker aan te geven modelversies. De output kan worden gelezen in een webbrowser. Het gegenereerde rapport laat bijvoorbeeld zien welke entiteiten, attributen, sleutels en relaties zijn verdwenen, gewijzigd of toegevoegd. In afbeelding 2 is de inhoudsopgave te zien van deze output met daarnaast een samenvatting van de gedetecteerde wijzigingen. Verderop in de output worden de entiteiten, attributen, sleutels en relaties nader gedetailleerd.


afb2a.png


Afbeelding 2a: Inhoudsopgave.

 

afb2b.png
Afbeelding 2b: Voorbeeld modelwijziging.

De oplettende lezer begrijpt meteen dat deze module een opmaat is om gedetecteerde modelwijzigingen ook geautomatiseerd door te voeren in gegenereerde dataoplossingen. We noemen dit ‘adaptive design’. Om een dergelijke automatische verwerking van de verschillen in de toekomst mogelijk te maken, kan de module nu ook al output genereren in het JSON-formaat.

Use case: Ontsluiten OData-(meta)data
OData is een standaard om via het REST-protocol te communiceren. Op deze wijze kan (onder meer) data worden opgehaald uit relationele bronnen, die webbased worden aangeboden. Dankzij OData kan eenvoudig de metadata van deze relationele bronnen worden opgehaald, waarna het mogelijk is vervolgens de data te extraheren en op te slaan in een datawarehouse bijvoorbeeld.

Het spreekt voor zich dat dit een steeds meer voorkomende use case is bij onze klanten. Steeds meer applicaties zijn webbased en steeds vaker kunnen de onderliggende databases via OData worden benaderd. Vandaar dat het kunnen uitlezen van OData databronnen voor ons prioriteit heeft gekregen. Concrete aanleiding was een klant die het systeem Topdesk online gebruikt. Daarom hebben wij vóór de zomer ook éen module ontwikkeld om OData-metadata in te lezen. Deze module is vrijgegeven in de nieuwste versie van QUIPU4.

afb3.png

Afbeelding 3: Module OData ontsluiting.


afb4.png


Afbeelding 4: Weergave Topdesk datamodel zoals opgehaald via de OData module.

Voor meer informatie, een whitepaper en een uitgebreide handleiding kunt u terecht op www.quipu.nl. Bent u geïnteresseerd in QUIPU4, dan kunt u via de website een gratis trial-licentie aanvragen voor één maand. Desgewenst verzorgen we een demo.

Partners