15-08-2019

NEN publiceert norm voor pseudonimisatiedienstverlening

Deel dit bericht

De norm NEN 7524 voor pseudonimisatiedienstverlening is gepubliceerd. Deze Nederlandse norm is opgesteld door gebruikers en leveranciers van pseudonimisatiediensten en beschikbaar.

Om (zorg)gegevens ethisch en wettelijk verantwoord te mogen gebruiken voor onderzoek, worden de data gepseudonimiseerd. Dit betekent dat een vertrouwde onafhankelijke partij de gegevens verwijdert die herleidbaar zijn tot de patiƫnt en deze vervangt door een pseudocode. Voor onderzoekers en epidemiologen zijn deze gegevens interessant, bijvoorbeeld om de trends in ziekteprevalentie te bepalen of het effect van gezondheidsprogramma's te monitoren.

Het doel van norm NEN 7524 is:
- privacy van patiƫnten te respecteren;
- beschikbaarheid van gegevens over langere tijd veilig te stellen;
- transparantie en betrouwbaarheid van diensten te verbeteren;
- overstappen naar een andere dienstverlener mogelijk te maken.

De normcommissie Informatievoorziening in de zorg bevordert de ontwikkeling en adoptie van normen op het gebied van informatievoorziening in de zorg op basis van Europese (CEN) en mondiale (ISO) ontwikkelingen.

Company:

NEN

Partners