20-05-2019

Synerscope en KPMG bestrijden financiële criminaliteit

Deel dit bericht

SynerScope werkt samen met KPMG om financiële instellingen te helpen zich te wapenen tegen financiële criminaliteit en criminele geldstromen in hun bedrijfsvoering effectiever te kunnen bestrijden. Het samenwerkingsverband richt zich met name op het verbeteren van de Customer Due Diligence (CDD), de Know Your Customer (KYC) en het blootleggen en blokkeren van geldstromen die gericht zijn op het witwassen van geld (AML) in de financiële sector.

Het versterken van Customer Due Diligence, Know Your Customer en Anti Money Laundering vormen volgens Leonie de Hek van KPMG Forensic, een absolute prioriteit voor financiële instellingen”, zegt . “Er worden tientallen miljoenen geïnvesteerd om de processen te verbeteren, met name door meer mensen aan te nemen voor controle. Maar alleen extra mensen aannemen geeft gezien de aard van het probleem onvoldoende effect. De oplossing ligt in een combinatie van mens en techniek. Door slimme data analyse aan de voorkant, kunnen de mensen juist beter worden ingezet op transacties en klanten met een hoog risico.

Veel financiële instellingen worstelen met het effectief inzetten van deze grote hoeveelheden en variëteiten aan data: vele bronnen, met gestructureerde en ongestructureerde data. Het SynerScope platform maakt het mogelijk om meer rendement te behalen uit de data analyse en bevindingen om te vertalen naar de juiste acties.”

Vroegtijdige onderkenning
KPMG en SynerScope helpen de financiële sector om grote volumes en verschillende soorten gestructureerde en ongestructureerde gegevens te verwerken en de bedrijven inzichten te bieden die voorheen verborgen waren of te tijdrovend waren zichtbaar te maken. “Dit betekent een verandering in de manier waarop mogelijke financiële onregelmatigheden vroegtijdig kunnen worden onderkend”, zegt Jan-Kees Buenen, CEO van SynerScope. “De gepatenteerde technologie is complementair aan de huidige data-analysesystemen die gebruikt worden. Het platform onderscheidt zich door de mogelijkheid om ruwe brondata te verwerken, alle dimensies van data te combineren en slaat daarmee de brug tussen de datawetenschapper en domein expert.
Het resultaat is dat organisaties effectiever transacties en klantgroepen met een hoog risico kunnen identificeren en dit kunnen vertalen naar actie zodat de beperkte capaciteit zo optimaal mogelijk wordt ingezet."

Vertalen naar strategische beslissingen
De SynerScope-KPMG alliantie stelt volgens Buenen financiële instellingen niet alleen in staat om de data waarover zij beschikken te doorgronden. “Van groot belang is dat zij het verkregen inzicht kunnen vertalen naar gedegen strategische beslissingen. Als je als bedrijf beschikt over grote hoeveelheden data, wil je daarin ook patronen kunnen herkennen. Dit vraagt niet alleen om specialisten, maar ook om technologie die zinvolle inzichten uit data-analyses oplevert.”

Partners