08-05-2019

Immuta breidt Automated Data Governance Platform uit

Deel dit bericht

Immuta heeft no-code, geautomatiseerde governance functies aangekondigd waarmee business analysts en data scientists veilig data, dashboards en scripts kunnen delen en ermee kunnen samenwerken zonder een data policy of branchevoorschriften te schenden. Het Immuta-platform waarborgt de naleving van alle belangrijke datareguleringen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR), de California Consumer Privacy Act (CCPA) en de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).

Het Immuta Automated Data Governance Platform creëert vertrouwen tussen beveiligings-, juridische, compliance- en bedrijfsteams, zodat zij kunnen samenwerken om te zorgen voor tijdige toegang tot kritieke bedrijfsgegevens met minimale risico's. Dankzij de geautomatiseerde, schaalbare, no-code aanpak kunnen gebruikers gemakkelijk toegang krijgen tot de data die ze nodig hebben, terwijl privacy beschermd en regelgeving gehandhaafd wordt.

Nieuwe compliant samenwerkingsfuncties omvatten:
Automated Policy Inheritance
Historisch gezien is gegevensbeleid beheerd op applicatie- of systeemniveau. Wanneer analisten proberen data te integreren in veel verschillende systemen, kan het moeilijk, zo niet onmogelijk zijn om deze regels opnieuw te schrijven in een nieuw gecombineerd beleid. Dit proces is traag, complex, foutgevoelig en vereist maanden van e-mails en vergaderingen. Immuta's nieuwe geautomatiseerde Automated Policy Inheritance elimineert de noodzaak van menselijk ingrijpen.

Re-Identification Requests: On-Demand De-Masking van gevoelige gegevens
Het verkrijgen van toestemming voor het bekijken van gereguleerde gegevens - vooral als het een enkel gegeven betreft, zoals een naam, e-mailadres of telefoonnummer - kan verwarrend en omslachtig zijn. De meeste organisaties gebruiken nog steeds trage, slecht gedocumenteerde processen voor verzoeken om gevoelige data. Dit creëert aanzienlijke hindernissen voor toegang tot tijdgebonden data. Om de complexiteit en verwarring die gepaard gaat met het verkrijgen van instemming te verwijderen, heeft Immuta de Format Preserving Encryption- en Reversible Masking-functies geïntroduceerd, zodat gebruikers onmiddellijk een digitaal verzoek kunnen indienen voor de gegevens die ze moeten ‘ontmaskeren’, waardoor verwarring wordt voorkomen.

Vingerafdrukken
Wanneer een data-eigenaar toegang moet hebben tot beleidswijzigingen van een databron, is er nooit een manier geweest om aan te tonen welke invloed die wijzigingen kunnen hebben op het stroomafwaartse gebruik van die data. Statistische wijzigingen in gegevens die worden gebruikt in analyses of dashboards kunnen bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor de nauwkeurigheid van een model of de integriteit van Business Intelligence dashboards. De Immuta Fingerprints-functie elimineert elke onzekerheid over hoe het stroomafwaartse gebruik zou kunnen worden beïnvloed. Het berekent de impact van wijzigingen in gegevensbeleid en biedt visualisaties aan gebruikers van de statistische afwijking.

Immuta heeft ook aangekondigd dat het platform nu interoperabel is met de Databricks Spark analytics engine en de cloudgebaseerde datawarehouses Google Big Query en Snowflake.

Meer informatie: Immuta

Partners