08-05-2019

Squadra start nieuwe unit Data Science Specialists

Deel dit bericht

Sinds mei is Squadra Data Science Specialists actief. Squadra ziet een toenemende vraag naar data science specialisten. Klanten zijn bezig met het opbouwen van een eigen data science capability en hebben hulp nodig bij het werven en selecteren van de juiste kandidaten. Soms hebben klanten een tijdelijke behoefte aan data science specialisten, waar lastig in te voorzien is.

Met de nieuwe unit Squadra Data Science Specialists worden de expertises vanuit Squadra Matching & Search ((executive search voor CIO, CDO, CTO en senior digital functies) en Squadra Machine Learning Company (solution provider voor AI en Data Science projecten en oplossingen) gecombineerd. Klanten worden zo geholpen met de invulling van vacatures en detacheringsvraagstukken.

Squadra Data Science Specialists
De nieuwe practice gaat zich richten op twee problemen binnen data science: schaarste aan specialisten en onduidelijkheid over wat data science inhoudt. De enorme explosie aan data heeft niet alleen gezorgd voor een sterk groeiende vraag naar schaarse specialisten, maar ook voor veel onduidelijkheid.

Veel bedrijven worstelen met de vraag hoe organisaties moeten worden ingericht om het optimale uit de beschikbare data te halen. Als het besluit eenmaal is genomen om de benodigde kennis in huis te halen, blijkt het vaak lastig te bepalen op welke skills data scientists geselecteerd moeten worden. Met het track record in machine learning en data science en als trusted advisor van vele klanten is Squadra in staat om de vragen van klanten, betreffende invulling van vacatures of extra capaciteit of specifieke data science kennis, te vertalen naar de juiste profielen, en daar de juiste kandidaten bij te vinden.

Partners