02-05-2019

Persoonlijke zorg voor een bevolkingsgroep: het kan!

Deel dit bericht

Goede zorg verlenen aan een hele bevolkingsgroep: dat klinkt niet echt als iets dat je kunt combineren met zorgverlening die draait om een individu. Toch is de combinatie tegenwoordig prima te maken. Dit heeft alles te maken met de digitalisering van de zorgsector en nieuwe, slimme manieren om data te verzamelen, combineren en analyseren.

In het ideale geval kunnen volksgezondheid en individuele zorg elkaar hierdoor zelfs versterken! Dat vraagt om uitleg. In dit artikel vertellen we hoe je IT inzet om de kwaliteit van je zorgdiensten te verbeteren- voor individuele patiënten en hele bevolkingsgroepen.

Persoonlijke zorg voor groepen: waarom eigenlijk?
Eerst even het waarom. Waarom is betere zorg voor groepen en individuen zo belangrijk? Dit heeft alles te maken met een aantal demografische verschuivingen die momenteel aan de hand zijn. Zo worden we steeds ouder en stijgt het aantal chronisch zieken. Beide veranderingen zorgen voor een grotere groep patiënten die langdurige zorg nodig heeft, bijvoorbeeld vanwege ouderdomskwalen (hart- en vaatziekten), maar ook vanwege levensstijl (alcoholgebruik, roken, ongezond eten). In beide gevallen zijn er bepaalde groepen mensen die een hoger risico lopen op bepaalde aandoeningen dan andere. Zo hebben mensen boven de 70 een grotere kans op hartfalen dan mensen tussen de 20 en 30. En uit onderzoek blijkt dat overgewicht vaker voorkomt in bepaalde bevolkingsgroepen. Voor al deze mensen moet kwalitatief goede zorg beschikbaar zijn, zonder dat er meer geld kan worden uitgegeven.

Wat kunnen we met die informatie?
Als je weet wat de kans is van een bepaalde bevolkingsgroep op een bepaalde aandoening, kun je vroegtijdig actie ondernemen. Zo kun je preventieve zorg verlenen, een campagne starten om mensen bewust te maken van bepaalde risico’s of meer budget vrijmaken voor trials voor bepaalde medicijnen. Mensen genezen is namelijk veel duurder (en ongezonder) dan mensen gezond houden! Neem overgewicht als voorbeeld. Uit onderzoek blijkt dat laag opgeleide mensen vaker te zwaar zijn dan mensen die hoog zijn opgeleid. Deze verschillen worden vooral zichtbaar bij mensen boven de 44. Dit is informatie die je kunt gebruiken in je zorgstrategie. Zo kunnen huisartsposten en ziekenhuizen zich specifiek richten tot risicogroepen en hen informeren over de invloed van sport en gezonde voeding op gezondheid. Ook op nationaal niveau kunnen overheidsinstellingen en overkoepelende zorgorganisaties demografische informatie gebruiken om de juiste zorg aan de juiste mensen te verlenen.

Waar blijft dan dat individu?
Bovenstaande voorbeelden gaan over grote groepen mensen (misschien wel miljoenen tegelijk). Maar het kan ook specifieker. Zo blijkt uit onderzoek dat mensen met tatoeages, piercings of een verblijf in de gevangenis een verhoogde kans hebben op hepatitis C. Als je dit soort informatie, samen met de eerder genoemde demografische data, toevoegt aan iemands medisch dossier, heeft de behandelend arts een veel completer beeld van de patiënt die voor hem zit. Dit beeld wordt aangevuld met informatie over de patiënt zelf, zoals zorggeschiedenis, allergieën en erfelijke ziektes die wellicht in de familie voorkomen. Een arts heeft hierdoor in één oogopslag antwoord op veel belangrijke vragen. Valt de patiënt in een bepaalde risicogroep? Wat is de ervaring van leeftijdsgenoten met een bepaald medicijn? Hoe lang geleden was het laatste doktersbezoek? Ook andere behandelaars zien deze informatie, wat de overgang van de ene naar de andere dokter of specialist soepeler laat verlopen. En als je dan ook nog eens al deze patiëntdata (anoniem) samenbrengt, doen onderzoekers op hun beurt nieuwe inzichten op over risicogroepen, ziekteverloop en behandelmethodes.

Hoe komen we aan die informatie?
Gepersonaliseerde zorg voor hele bevolkingsgroepen is dus heel goed mogelijk. Wel heeft je zorgorganisatie voor zo’n proactieve aanpak twee dingen nodig: mindset en technologie. Voordat je in het wilde weg data gaat verzamelen over patiënten, moeten jij en je medewerkers je eerst bewust zijn van het belang van zorgdata over zowel bevolkingsgroepen en individuele patiënten. Vervolgens ga je op zoek naar technologieën om data mee te verzamelen, samenvoegen met andere databronnen en analyseren. Dat hoef je niet per se zelf te doen. Er zijn veel IT-bedrijven gespecialiseerd in zorgtechnologie, en zij kunnen je helpen met het aanpassen van je interne IT-infrastructuur.

Tags:

eHealth, Zorg, Data

Company:

InterSystems

Partners