04-03-2019

Information Exchange platform biedt veilige zorgdata

Deel dit bericht

De beschikbaarheid van de juiste data op het juiste moment op de juiste plaats is cruciaal voor de kwaliteit van zorgprocessen. De realiteit leert dat veel zorgdata zich op verschillende systemen op uiteenlopende plaatsen bij de diverse behandelaars en andere medische professionals bevinden. Op stand 11 EO17 van Zorg&ICT (12 t/m 14 maart a.s.) laten InterSystems, itzos en itvisors zien dat met hun gezamenlijke oplossing voor interoperabiliteit data toch terecht komt waar deze moet zijn ondanks het versnipperde applicatielandschap.

Elke dag, gedurende de beurs van 13:45 uur tot 14:45 uur worden twee voorbeelden in de praktijk gepresenteerd in de theaterzaal nr. 2 op de beursvloer onder de titel: Interoperabiliteit: iedereen praat erover en wij doen het! Angelique van der Veer en Evi van der Linden van het regionaal samenwerkingsverband RZCC en Rob den Bieman van de Sint Maartenskliniek delen graag hun kennis en ervaring met het adequaat en veilig uitwisselen van zorgdata tussen PGO's, patiëntenportalen, EPD's, klinische back-office systemen en meer.

Instroom van mobiele revolutie
De brede acceptatie van consumentgericht IT-hulpmiddelen als smartphones en tablets, de mobiele revolutie, maakt dat er nieuwe in- en uitgaande informatiestromen bijkomen. De gebruikswaarde daarvan valt of staat met de integriteit en de actualiteit van de data uit de diverse bronsystemen. Anno 2018 kunnen we stellen dat het simpel overtikken van data geen waarborg biedt voor kwaliteit en veiligheid. De regelgeving rondom de privacy stelt strikte eisen aan het vergaren, opslaan en delen van data. Datalekken en moedwillige cybercriminaliteit leiden tot ongewenste procedures, eventueel hoge boetes en aanzienlijke reputatieschade.

Robuuste koppelingen
Een technisch bewezen en eenduidig gestructureerde platform levert zorginstellingen een oplossing voor veilige en adequate uitwisseling van zorgdata, die zich met een relatief geringe inspanning te midden van alle aanwezige operationele systemen laat implementeren. Het hart van het platform bestaat uit de Information Exchange. Via een robuuste service bus (Health Connect) koppelt het uitwisselingsmechanisme volgens de diverse gangbare standaarden aan elke interne en externe EPD, ECD, LIMS en capaciteitsplanningsysteem, het LSP en huisarts- en apotheekinformatiesystemen. Via een API-gateway zijn de bronsystemen via de geldende protocollen en beveiligingscertificaten te bevragen en van data te voorzien vanuit een reeks van IT-voorzieningen buiten de zorginstelling, zoals cloud gebaseerd IT-oplossingen (private en public), apps voor persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), portalen voor patiënten en klinische medewerkers, IoT-apparaten en klantcontactomgevingen.

Het Information Exchange platform van InterSystems, itvisors en itzos biedt:
- De regiefunctie over alle in- en uitgaande data (directe controle en auditfunctionaliteit)
- Onafhankelijkheid van leveranciers van informatiesystemen (geen lock-in meer)
- Veilige aansluiting op innovatieve zorgtoepassingen (b.v. PGO-apps van start-ups)
- Bewezen robuuste technologie, geïmplementeerd en onderhouden door professionals met tientallen jaren ervaring in IT voor de zorg
- Een investering met een prijs van hooguit 2 procent van de kosten van een gemiddelde EPD-implementatie in een kosteneffectieve oplossing met direct aantoonbaar resultaat

Company:

InterSystems

Partners