13-02-2019

Radboud Universiteit investeert in AI en Data Science

Deel dit bericht

Onlangs heeft het College van Bestuur van de Radboud Universiteit een subsidie ​​beschikbaar gesteld aan de onderdelen Radboud Artificial Intelligence en Radboud Data Science Centre voor verschillende taken op het gebied van onderzoek van en onderwijs over Artificial Intelligence en Data Science.

Radboud AI is opgericht om een ​​uniek profiel te creëren in AI-onderzoek en onderwijs. Radboud AI omvat het Radboud Data Science Center (RDSC) als een platform voor het gebruik van AI en andere moderne technieken voor geavanceerde big data-analyse. In de komende twee jaar wil Radboud Universiteit van Radboud-AI een virtueel instituut maken, regionale, nationale en EU-financiering verwerven, AI- en DS-educatie stimuleren, nieuwe publiek-private laboratoria opzetten en nieuwe facultaire functies creëren voor AI-personeel. Het bundelen van krachten is een absolute noodzaak om AI-toptalent aan te trekken en te behouden. Binnen Nederland is een lobby gestart voor een nationale AI-strategie, in lijn met de buurlanden. Radboud AI is essentieel om een ​​verbinding te maken met deze initiatieven en om AI-talent voor Nederland te ontwikkelen en te behouden.

Ontwikkeling van verantwoorde AI
Radboud AI wil het nationale knooppunt worden voor verantwoorde AI, waarmee de basis wordt gelegd voor het gebruik van kunstmatige intelligentie ten behoeve van de samenleving als geheel. Volgens Radboud AI ontbreken kwaliteiten als transparantie, eerlijkheid, verantwoording, sociaal bewustzijn, efficiëntie en duurzaamheid nu nog in de meeste populaire AI-systemen. Verantwoordelijke AI vereist ontwikkeling van nieuwe paradigma's die intrinsiek eerlijk, transparant en verantwoordelijk zijn, bijvoorbeeld voortbouwend op onderzoekslijn van de universiteit naar causale gevolgtrekkingen. Sociaal bewuste AI-systemen moeten in staat zijn om met mensen te communiceren en ze goed te begrijpen. Relevant onderzoek op de campus varieert van tekstmining en spraakherkenning, via sociale robotinteractie en virtual reality tot brain-computer interfaces.

Radboud Universiteit heeft daarbij voor de komende jaren enkele doelen vastgelegd:
- Het vormen van een publiek-privaat virtueel instituut op het gebied van Artificial Intelligence en Data Science
- De organisatie van publiek-private laboratoria
- Opzetten van kennisbevordering, bijvoorbeeld een Radboud-brede minor Data Science
- Lokale, regionale, nationale en EU-financiering verkrijgen
- De ontwikkeling van een talentenpool

Partners