30-01-2019

Business Intelligence zonder te klikken

Deel dit bericht

Om de enorme toename van de hoeveelheden data te kunnen managen en te vertalen in zakelijke inzichten zijn Business Intelligence tools onmisbaar. Tot voor kort waren eindgebruikers genoodzaakt veel handelingen te verrichten voordat de gewenste analyses opgevraagd konden worden. Daarnaast bleek het lastig om analytische functionaliteit uit te breiden naar de cloud en hadden organisaties moeite om één consistent beeld te krijgen van alle verschillende BI-tools die in gebruik zijn. Een nieuwe generatie Business Intelligence geeft antwoord op deze uitdagingen en zorgt ervoor dat inzichten beschikbaar komen zonder dat gebruikers één keer hoeven te klikken.

De dag dat geen enkele beslissing genomen kan worden en geen enkel proces kan worden afgerond zonder business intelligence komt steeds dichter bij. Het menselijk brein kan gewoonweg niet alle beschikbare data verwerken, laat staan begrijpen en vertalen in beslissingen. Business intelligence moet als het ware in alle bedrijfsprocessen zijn geïntegreerd. Inzichten en analyses moeten beschikbaar komen voor de eindgebruiker, zonder dat deze complexe query’s moet uitrollen of veel handelingen moet verrichten. Tegenwoordig moet je in staat zijn binnen enkele seconden te reageren en dan kan het niet zo zijn dat waardevolle informatie verstopt zit achter verschillende interfaces. Dat je moet schakelen van de ene naar de andere applicatie en dat je te maken hebt met verschillende analysetools. Want wat is dan de waarheid?

Intelligence wordt vanzelfsprekend
MicroStrategy heeft met het onlangs gelanceerde enterprise analytics platform een eerste aanzet gegeven om deze issues te adresseren. De technologie die voor dit platform is ontwikkeld heeft men HyperIntelligence genoemd. Het komt erop neer dat intelligence en inzichten vanzelfsprekend worden. Informatie over klanten, producten en medewerkers wordt op een natuurlijke manier aangeboden, zonder dat de gebruiker een muisklik hoeft te gebruiken. Waardevolle informatie vindt automatisch zijn weg naar de gebruiker via een scherm of via spraak.

Next best action
Tijdens de workflows worden de juiste analytics aangedragen zodat de gebruiker optimaal ondersteund wordt in het afhandelen van zijn taken en in het nemen van beslissingen. Denk hierbij aan gegevens en KPI’s over klanten, producten en processen die beschikbaar komen in webapplicaties als Salesforce of Office 365. Dit gaat zo ver dat wanneer sales mensen een naam van een van hun klanten in hun e-mail, spreadsheets, een CRM-systeem, LinkedIn of een Google zoekopdracht tegenkomen, dan wordt direct alle relevante informatie getoond en een next best action voorgesteld.

Eén versie van de waarheid
Een volgende positieve ontwikkeling in het BI-vakgebied is het integreren van de uitkomsten van uiteenlopende analytics tools. Leveranciers van BI-tools moeten afstappen van het idee - of eigenlijk de illusie - dat organisaties slechts één zo’n tool gebruiken. De praktijk leert dat de ene afdeling Qlik gebruikt en de andere Tableau. Een pas overgenomen bedrijf was geheel georiënteerd op Office 365 en heeft Power BI ingezet. En vergeet ook niet dat veel verticale business applicaties hun eigen analytics meeleveren. Nu we dit heterogene BI-landschap als waarheid accepteren, is de volgende stap ervoor te zorgen dat gebruikers niet moeten gokken welke tool de waarheid vertelt, maar over al deze tools heen de juiste inzichten aangereikt krijgen. Deze oplossing wordt aangeduid als federated analytics en stelt organisaties in staat het bereik van de analyses van hun data assets te vergroten en dus uiteindelijk tot rijkere inzichten te komen. Maar wel op zo’n manier dat iedere gebruiker de BI-tool gebruikt waar hij aan gewend is. Het resultaat is één versie van de waarheid.

Schaalbare analytics via de cloud
Deze nieuwe generatie BI benut tevens de mogelijkheden van de cloud. Analyse-oplossingen kunnen zo snel, veilig en betrouwbaar beschikbaar gesteld worden aan medewerkers waar dan ook. Zij hebben dus eenvoudig met hun mobiele device toegang tot relevante en waardevolle gegevens. Het beheer vindt ook plaats met de cloud administration console, van bijvoorbeeld een AWS of Azure. De IT-manager van de wereldwijde Dr. Pepper Snapple Group (met merken als Schweppes, Orangina en 7up) liet weten op deze manier meer eindgebruikers te kunnen voorzien van analytics. “Met een mobiele applicatie die we beschikbaar stellen via AWS kunnen onze medewerkers ervoor zorgen dat het juiste product in de juiste hoeveelheden op de juiste plank komt te liggen, waar dan ook”, luidde zijn reactie. “We groeien toe naar een data driven onderneming.”

Ten slotte is het goed om te wijzen op minder ingrijpende maar voor de beheerder en gebruiker wel belangrijke toevoegingen aan bestaande BI-platforms. Denk aan meer en verbeterde API’s zodat koppelingen met applicaties van derden sneller gerealiseerd kunnen worden. Denk aan verbeterde interfaces die vooral ontwikkelaars van BI-applicaties helpen in hun werk.
De conclusie is dat er een beweging op gang komt die er toe leidt dat analytics en BI net zo vanzelfsprekend worden als water uit de kraan.

Meer informatie over MicroStrategy Hyperintelligence.

Partners