18-12-2018

Intersystems Information Exchange platform gekozen door Sint Maartenskliniek

Deel dit bericht

IT-dienstverlener Itzos, een implementatiepartner van InterSystems, richt de data- en integratielaag in bij een innovatief IT-project bij de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Het totale project behelst de inrichting van systemen ter ondersteuning van de communicatie, interactie en behandeling van patiënten en partners binnen het zorgnetwerk van de orthopedische kliniek.

In 2019 realiseert de Sint Maartenskliniek onder meer het patiënten portaal. De invulling daarvan gaat volgens de kliniek aansluiten bij de beleving met publieksgerichte IT-voorzieningen zoals mensen op dit moment vooral buiten de zorg ervaren. Een belangrijke randvoorwaarde daarbij is een onafhankelijke regie op de data die wordt uitgewisseld tussen de kliniek met de patiënten en met de behandelaars en met andere betrokkenen binnen en buiten de zorginstelling.  

Integriteit en de actualiteit van data
Volgens Helene Lengler, regionaal managing director Dach & Benelux bij InterSystems, is de beschikbaarheid van alle relevante en juiste data op het juiste moment op de juiste plaats cruciaal voor de kwaliteit van zorgprocessen. “De realiteit leert dat veel zorgdata zich op verschillende systemen op uiteenlopende plaatsen bij de diverse behandelaars en andere medische professionals bevinden. Bijna elke instelling binnen de cure-sector beschikt over een elektronisch patiënten- of cliëntendossier, een laboratoriuminformatiesysteem, een planningsysteem voor het inroosteren van personeel en hulpmiddelen en over specifieke informatiesystemen, gekoppeld aan de diagnose- en behandelapparaten op de klinische afdelingen”, aldus Lengler. ”De brede acceptatie van consumentgerichte IT-hulpmiddelen, de mobiele revolutie met smartphones en tablets, maakt dat er ook in de zorg nieuwe in- en uitgaande informatiestromen bijkomen. De gebruikswaarde daarvan valt of staat met de integriteit en de actualiteit van de data uit de diverse bronsystemen. Anno 2018 kunnen we stellen dat het simpel overtikken van data geen waarborg biedt voor kwaliteit en veiligheid. De regelgeving rondom de privacy stelt strikte eisen aan het vergaren, opslaan en delen van data. Datalekken en moedwillige cybercriminaliteit leiden tot ongewenste procedures, potentieel hoge boetes en reputatieschade.”

Veilige en robuuste koppelingen naar alle bronnen
InterSystems Information Exchange is een technisch bewezen en éénduidig gestructureerd platform. Het levert zorginstellingen een oplossing voor veilige en adequate uitwisseling van zorgdata. Met een relatief geringe inspanning laat het platform zich te midden van alle aanwezige operationele systemen implementeren. Het hart van het platform bestaat uit Information Exchange. Via een robuuste service bus (Health Connect) wordt volgens de gangbare standaarden (FHIR, HL7) met elk denkbaar systeem gekoppeld zoals EPD, ECD, LIMS, EVS, planning en huisarts- en apotheekinformatiesystemen. Via een API-gateway zijn bronsystemen via de geldende protocollen en beveiligingscertificaten te bevragen en van data te voorzien vanuit een reeks van IT-voorzieningen buiten de zorginstelling, apps voor persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), portalen voor patiënten en medewerkers, IoT-apparaten, wearables en klantcontactomgevingen.

Het InterSystems Information Exchange platform biedt:
- De regiefunctie over alle in- en uitgaande data (directe controle en auditfunctionaliteit)
- Volledige onafhankelijkheid van applicatieleveranciers van informatiesystemen (geen lock-in meer)
- Veilige aansluiting op innovatieve zorgtoepassingen (bijvoorbeeld PGO-apps van start-ups)
- Bewezen robuuste technologie, geïmplementeerd en onderhouden door professionals met tientallen jaren ervaring in IT voor de zorg
- Een investering met een prijs van hooguit 2 procent van de kosten van een gemiddelde EPD-implementatie in een kosteneffectieve oplossing met direct aantoonbaar resultaat.  

Partners