27-08-2018

NEN organiseert themabijeenkomst Blockchain in de AgroFoodsector

Deel dit bericht

Op dinsdag 9 oktober 2018 organiseert NEN een themabijeenkomst Blockchain in de AgroFoodsector. Tijdens deze bijeenkomst worden belanghebbenden geïnformeerd over wat blockchain is en waar Nederland nu staat bij de ontwikkeling van deze technologie. Aansluitend worden concrete use-cases in de agrofoodsector gepresenteerd. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de lessons learned en de rol die normalisatie daarin kan spelen.

Nederlandse stakeholders zijn volop aan het experimenteren op kleine of grotere schaal in consortia, verschillende sectoren, supply chains etc zowel nationaal als internationaal. De wildgroei aan initiatieven zorgt er echter ook voor dat partijen steeds meer behoefte hebben aan harmonisatie. Daarom speelt normalisatie een steeds belangrijkere rol in harmonisatie. Dat is internationaal erkend door grote landen, en sinds 2017 zijn ISO en de Nederlandse normcommissie 'Blockchain and distributed ledger technologies' actief aan de slag gegaan met de uitwerking van een uitgebreide normalisatieagenda (ISO/TC 307).

Kennisnetwerk NEN
Belanghebbenden vanuit de agrofoodsector vragen zich af hoe blockchain ingezet kan worden op diverse deelgebieden en welke ervaringen er zijn opgedaan bij de implementatie van de technologie. Om deze discussie te kunnen voeren, is kennis vanuit zowel de agrofoodsector, als blockchaintechnologie en conformiteitsbeoordeling vereist. NEN brengt daarom zijn kennisnetwerk bij elkaar om de discussie te faciliteren en richting te geven aan de toekomst. Keynotespeakers zijn afkomstig van onder andere IBM, Universiteit Wageningen en Ahold Delhaize.

Aanmelden voor de themabijeenkomst kan via NEN Evenementen. Het programma van de bijeenkomst is nog in ontwikkeling en wordt continu aangevuld.

Tags:

Blockchain, Data

Company:

NEN

Partners