03-08-2018

Qlik: matige datavaardigheden vormen bedreiging voor bedrijven

Deel dit bericht

Uit internationaal onderzoek van Qlik blijkt dat business managers door een groeiend gebrek aan vaardigheden niet goed in staat zijn de juiste vragen aan hun computersystemen te stellen die goed bruikbare data en inzichten opleveren.

Adviesbureau McKinsey voorspelt dat tot 2030 zo'n 800 miljoen mensen wereldwijd hun baan verliezen als gevolg van automatisering en robotica. Onderzoeksbureau Gartner bestempelt de zogenoemde 'data literacy' tot belangrijkste vaardigheid op de werkplek. Desondanks blijkt dat veruit de meeste besluitvormers binnen bedrijven (76 procent) onvoldoende vaardigheden bezitten om data op een goede manier te lezen, verwerken, analyseren en interpreteren. Met name leidinggevenden in Europa (83 procent) twijfelen aan de datavaardigheden in hun organisatie, maar de regio Azië/Stille Oceaan blijft niet ver achter (80 procent). Ook in de Verenigde Staten heeft een meerderheid (67 procent) zijn twijfels.

Jordan Morrow, Head of Data Literacy bij Qlik: "Data wordt meer en meer bepalend voor je concurrentiepositie. Internationale bedrijven gebruiken data om inzichten te verwerven waarmee ze de markt kunnen veroveren. Voor succes in dit digitale tijdperk is het noodzakelijk dat werknemers zich de taal van data eigen maken. Leidinggevenden die niet goed met data kunnen omgaan, staan niet alleen hun eigen leiderschapspositie in de weg, maar zijn ook niet goed in staat leiding te geven aan een datagedreven cultuurverandering. Het is nog niet te laat om het succes van je bedrijf zeker te stellen met een goede mix van robotica, automatisering en werknemers met de juiste vaardigheden, maar als je echt concurrentievoordeel wilt halen, moet je nu wel snel aan de slag."

Het internationale onderzoeksrapport geeft inzicht in het gebrek aan datavaardigheden en biedt praktische tips om werknemers te voorzien van de juiste data, middelen en training waarmee ze zich verder kunnen ontwikkelen en de nieuwe kansen kunnen aangrijpen. Enkele van de belangrijkste bevindingen in het rapport:
- Data is de sleutel tot een succesvolle loopbaan: De meeste datavaardige besluitvormers (85 procent) vinden dat ze goed presteren op hun werk, ten opzichte van ongeveer de helft van hun minder datavaardige collega's. Daarnaast zijn de meesten die data gebruiken in hun werk (94 procent) het erover eens dat ze hun werk beter kunnen doen dankzij die data, maar dat ze nog geloofwaardiger zouden zijn als ze er beter mee zouden kunnen omgaan (82 procent).
- Er is veel animo om te leren: De meeste besluitvormers (78 procent) zijn bereid tijd en moeite te steken in het uitbreiden van hun kennis. Dat betekent dat een cultuuromslag waarschijnlijk op weinig weerstand hoeft te rekenen. Met name leidinggevenden in India, de regio Azië/Stille Oceaan en Europa zijn bereid om bij te leren
- Het vertrouwen verschilt per regio: De besluitvormers in India en de V.S. hebben naar verhouding het meeste vertrouwen in hun datavaardigheden (respectievelijk 46 procent en 33 procent). Dat vertrouwen is het laagst in China en Japan (respectievelijk 12 procent en 8 procent)
- Er is behoefte aan een kritische blik op data die is gegenereerd door machines: Bijna de helft van de respondenten gaf aan echte en gemanipuleerde data moeilijk uit elkaar te kunnen houden. Ook dit duidt op een dringende behoefte aan nieuwe vaardigheden.

Partners