12-07-2018 Door: Bart Koffeman

De net ontdekte component in de BI-wereld: locatie-analyse

Deel dit bericht

Veel CIO's en informatiebeheerders gebruiken inzichten uit data om snel de juiste beslissingen te kunnen nemen en beleid beter te formuleren. Organisaties ervaren dat de volgende stap enorme impact heeft: gebruik maken van locatie, een belangrijke dimensie van data. Voor velen in de Business Intelligence-wereld is dit nog een onbekend gebied, terwijl ruimtelijke analyses van essentieel belang kunnen zijn.

Waar is de locatie-component gebleven bij Business Intelligence?
Business Intelligence heeft als doel inzicht te geven in de bedrijfsvoering, waardoor competitief voordeel is te behalen en organisaties slimmer kunnen werken. Een variant van BI – maar minder bekend – is ‘Location Intelligence’: het gebruikt de ruimtelijke component uit de bedrijfsgegevens, waarbij via kaarten meer inzicht wordt verkregen.

De vraag naar ruimtelijke analyses neemt toe, omdat het nuttige inzichten oplevert. Zo zijn de volgende vragen bijvoorbeeld door middel van ruimtelijke analyses nauwkeurig te beantwoorden:
• Wat zijn de meest efficiënte aanrijroutes naar mijn distributiecentra?
• Hoeveel mensen passeren onze winkels?
• Waar kan ik het best mijn bedrijven vestigen?
• Hoe kan ik als verzekeraar risico’s van panden inzichtelijk maken?
• Leidt armoede tot ongelijkheid in mijn stad?
• Op welke plekken in mijn haven moet ik actief baggeren?
• Welke grondleidingen moet ik als eerste vervangen op basis van de ondergrond?

Kortom: locatie-analyse gaat over het oplossen van ruimtelijke vraagstukken of het toevoegen van een ruimtelijke dimensie aan bestaande vraagstukken voor meer inzicht.

Verschuiving
Dat het neerzetten van punten op de kaart meer inzicht en context geeft, wordt door de meerderheid van de BI-gebruikers al langer omarmd. De laatste jaren is zichtbaar dat er een verschuiving plaatsvindt binnen de BI-wereld. Steeds meer BI-experts ontdekken dat het inzichtelijk krijgen van ruimtelijke patronen en relaties enorm waardevol kan zijn. Waar het bij BI-tools blijft bij visualisatie, gaat het bij ruimtelijke analyse met geografie veel verder dan punten op de kaart. En dat is precies waar locatie het verschil maakt voor BI.

Ruimtelijke analyse: inzicht in patronen en relaties
Om goed inzicht te krijgen wat er op een bepaalde locatie of meerdere locaties afspeelt, is het belangrijk om data op een geografische manier bij elkaar te brengen. Dat het op een kaart staat biedt direct inzicht in alle gegevens en maakt het mogelijk om grote hoeveelheden data uit verschillende bronnen (eigen, business, open, demografische, psychosociale data) realtime te combineren, te integreren en te analyseren.

Dat gebeurt allemaal in een geografisch informatiesysteem (GIS). Na deze GIS-analyses worden ruimtelijke patronen zichtbaar en hierdoor ontstaan nieuwe inzichten. Enkele voorbeelden:
• Getijdenpatronen en stroomgebieden van water die inzicht geven waar schepen met een bepaalde diepteligging en losbehoefte in de haven gedurende een gelimiteerde hoeveelheid tijd kunnen aanleggen.
• Voor beveiligingsbedrijven en de politie is het relevant om te weten in welke wijk en op welk tijdstip zij moeten patrouilleren om de grootste kans te hebben dat ze daarmee inbraken kunnen voorkomen.
• Het gebied dat een waterleidingbedrijf moet kiezen om haar netwerk zo optimaal mogelijk uit te breiden, rekening houdend met de ondergrond, waardoor onderhoud tot een minimum wordt beperkt.

Verschillende data-afdelingen met een gezamenlijke visie
Steeds vaker zijn organisaties in staat om echt afdeling-overstijgend of multidisciplinair te gaan werken om gezamenlijk de bedrijfsdoelstelling te realiseren. In de nabije toekomst zal afdelingoverstijgend informatiegestuurd werken de standaard zijn. De mindset van het ‘datagedreven werken’ is er al bij veel GIS en ICT-afdelingen, zij delen dit nu breed met de organisatie, om er zo meer voordeel uit te halen. De BI-afdeling en GIS-afdeling zullen op termijn dichter bij elkaar komen. Beide hebben immers hetzelfde doel – de business zo goed mogelijk verder helpen.

Aan bijna elk vraagstuk en elke situatie is een locatie verbonden. De oplossing van Esri is daarom uw eerste stap naar slimmere besluitvorming en een efficiëntere organisatie. Met deze oplossing kunt u kaarten maken, diepgaande ruimtelijke analyses uitvoeren en antwoorden op uw vragen vinden.

Bart Koffeman

Bart Koffeman is Team Lead Process & Analytics bij Esri Nederland. Hij focust zich op GIS toepassingen ter ondersteuning en optimalisering van bedrijfsprocessen bij diverse organisaties in Nederland en richt zich daarbij op waarde creatie uit Realtime en Big Data. Bij zijn werkzaamheden speelt Spatial Analytics dan ook een prominente rol en bevindt hij zich vaak op het snijvlak van GIS en Data Science.

Alle blogs van deze auteur

Partners