10-07-2018

NEN onderzoekt normontwikkeling voor ethische aspecten van AI en big data

Deel dit bericht

Artificial intelligence en big data krijgen een steeds grotere rol in onze maatschappij. Dit brengt een hoop voordelen met zich mee, maar heeft ook potentie om onze maatschappij, ethische normen en waarden, en mensenrechten negatief te beïnvloeden. NEN gaat daarom onderzoeken hoe normen kunnen bijdragen aan een verantwoorde en duurzame ontwikkeling van AI en big data.

NEN zal in samenwerking met het door Europa gefinancierde SHERPA project aan de slag gaan met de haalbaarheid van normontwikkeling voor ethische aspecten van AI en big data. Het doel van dit project is het in kaart brengen van ethische en juridische kwesties van deze Smart Information Systems (SIS) en het ontwikkelen van praktische tools hoe hiermee om te gaan.

SHERPA project
NEN en de partners van het SHERPA project hebben financiële ondersteuning ontvangen vanuit het H2020 Research and Innovation programma van de Europese Unie. Het project is gestart op 1 mei en heeft een looptijd van drieënhalf jaar. Het project heeft 11 partners uit heel Europa, onder meer universiteiten, bedrijfsleven, ngo's, en ethische commissies.

Het SHERPA project zal onderzoeken hoe slimme informatiesystemen (d.w.z. de combinatie van artificiële intelligentie en big data-analyse) van invloed zijn op ethiek en mensenrechten. In dialoog met belanghebbenden zal het project nieuwe manieren ontwikkelen om uitdagingen rondom ethische kwesties en mensenrechten te begrijpen en aan te pakken en zo verantwoorde duurzame oplossingen te vinden, die zowel de innovators als de maatschappij ten goede kunnen komen.

Partners