05-07-2018

Nieuwe naam voor CEN/TC 428: ICT Professionaliteit en Digitale Vaardigheden

Deel dit bericht

De Europese normcommissie CEN/TC 428 verandert haar naam in ICT-professionaliteit en digitale vaardigheden. CEN/TC 428 wil daarmee uitdragen dat het volwassen worden van het ICT-beroep in alle sectoren, zowel publiek als privaat wordt ondersteund. Normen dragen hieraan bij. Zij vormen immers een basis op grond waarvan nationaal en internationaal gehandeld kan worden.

Op Europees niveau worden eenduidige termen en uitgangspunten in CEN/TC 428 vastgesteld. Leden uit alle EU-landen werken hieraan mee, waarbij onderlinge belangen worden afgewogen. Voorheen ontwikkelde de commissie alleen normen rondom het European e-Competence Framework (e-CF). Vanaf nu ontwikkelt zij ook normen rondom digitale ethiek, ICT-kennis, opleidingscurricula, certificering en competentieprofielen. Voorheen heette de normcommissie ‘E-competenties’, maar dit omvatte dus niet het gehele werkveld waar zij zich mee bezig hielden.

Nederlandse normcommissie
De normcommissie ‘ICT Professionaliteit en Digitale Vaardigheden’ vertegenwoordigt Nederland in de CEN/TC 428. Het oefent directe invloed uit op de Europese normen, die allemaal in Nederland worden overgenomen.
De belangrijkste onderwerpen en normontwikkelingen zijn nu:
- Definitie, onderhoud en evolutie van digitale professionele competenties in alle sectoren, o.a. rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen in de markt zoals security, fintech, cloud, blockchain;
- Interactie met wetgeving en normen ontwikkeld bij ISO;
- ICT professionele rolprofielen;
- Leidraad voor het omgaan met normen en het beoordelen daarvan;
- Het opstarten van een Body of Knowledge (BoK) voor het ICT-ecosysteem;
- Ontwikkeling van een opleiding en certificeringsmodel gerelateerd aan het competentiemodel e-CF;
- Ontwikkeling van een duurzame ethische gedragscode.

Meer informatie: NEN

Tags:

ICT, Normering

Company:

NEN

Partners