10-05-2018

Update in Talend Data Fabric voor analyse SAP-data

Deel dit bericht

Talend heeft updates doorgevoerd in Talend Data Fabric. De updates maken het mogelijk om data die in SAP-systemen opgeslagen staat te gebruiken voor analyses waardoor investeringen in SAP gemaximaliseerd worden.

Als uitbreiding op Talend’s huidige ondersteuning van SAP, helpen de nieuwe mogelijkheden om bestaande SAP-data snel en eenvoudig te combineren met andere bedrijfsapplicaties en externe big data-bronnen. Hierna kan de data worden ingeladen naar data lakes of datawarehouses ten behoeve van big data-scenarios. Dit kan zowel in de cloud als op eigen locatie.

Om klanten te helpen met het analyseren van SAP-data, bevat Talend Data Fabric nu meer geavanceerde SAP connectoren en componenten om ook use cases te ondersteunen binnen enterprise-omgevingen. Talend’s nieuwe SAP-ondersteuningsmogelijkheden bevatten:
• SAP Bulk Extraction, die gebruikers toestaat om grote hoeveelheden data uit SAP Business Suite en SAP S/4HANA te halen en dit naar andere systemen of applicaties te migreren voor gebruik in big data-scenario’s.
• Een native ELT push down functie die gebruikers de in-memory rekenkracht van SAP HANA laat benutten, wat de applicatieperformance significant versnelt zonder dat iemand een ABAP-expert hoeft te zijn.
• Een Business Content Extractor (in tech preview), die een semantische blik geeft bovenop SAP-databronnen, waardoor informatie eenvoudiger toegankelijk is. Ook kunnen gebruikers met SAP Business Warehouses integreren zonder externe logica nodig te hebben.
• Toegang tot SAP HANA Calculation Views, dat gebruikers in staat stelt om te werken met samengestelde snapshots en om complexe calculaties uit te voeren. Dit moet het data modeling proces versimpelen.

Tags:

Data, Analytics, Cloud

Company:

Talend, SAP, Hana

Partners