19-02-2018

DEKRA Rail helpt spoorbedrijven met SAS Visual Analytics

Deel dit bericht

Veiligheid, performance en kostenbeheersing zijn belangrijke thema’s in de OV-branche. De toenemende vraag naar mobiliteit en stelt bovendien hoge eisen aan de beschikbaarheid en prestaties van het railnet en het materieel. DEKRA Rail helpt spoorbedrijven onder meer het onderhoud van hun assets optimaal te organiseren. Hiervoor gebruikt het Visual Analytics van SAS.

Voor het onderzoek naar de slijtage van onderdelen van de gesmeerde systemen in treinmaterieel, krijgt DEKRA Rail oliemonsters van klanten waarop ze in een laboratorium analyses uitvoeren. “Op basis daarvan geven we advies voor het vervangen van onderdelen. Hiervoor gebruiken we een zogenaamd degradatiemodel. Vervolgens maken we ons advies inzichtelijk door middel van datavisualisatie”, vertelt Gerrit van Middelkoop. Hij is bij DEKRA Rail verantwoordelijk voor de onderzoeken, het adviseren van klanten en intensief gebruiker van SAS Visual Analytics.

Proactief onderhoud inplannen
“We willen onze klanten helpen vooruit te kijken. Als je op basis van data beter kunt voorspellen wanneer onderhoud daadwerkelijk vereist is, dan kan een klant proactief onderhoud inplannen en reserve-onderdelen inkopen. Daarmee kun je asset management slim en strategisch inrichten”, zegt Van Middelkoop. “De oplossing van SAS laat heel helder zien waar winst te behalen valt. Als klanten het dashboard zien, zijn ze direct om. Zij kunnen nu gerichter onderhoud uitvoeren en zelfs met minder onderhoud grotere bedrijfszekerheid realiseren. De gebruiksvriendelijke software in combinatie met de dashboards, maakt het voor ons een krachtige tool die een belangrijke bijdrage levert in de communicatie met klanten.”

Concreet inzicht en advies
De dashboards die DEKRA Rail maakt bieden inzicht in het onderhoud op zowel component- als op voertuigniveau. Door deze verschillende inzichten op een plek te verzamelen kan het onderhoud van componenten beter worden geclusterd. Daarmee biedt DEKRA Rail direct meerwaarde. Ook toont het met SAS het vlootrisico aan. Daarvoor wordt jarenlange ervaring gecombineerd met de informatie uit data. Zo krijgt de klant heel concreet inzicht in risico’s en onderhoudsadvies.

Revisie op maat
DEKRA Rail werkt volgens de kwaliteitscirkel: plan - do - check - act. Daarbij zijn ook huisregels gemaakt voor de interpretatie van conditieparameters. Per component wordt het risico gekwantificeerd en wordt een rood, oranje of groen label meegegeven. “Zo kunnen we hele pragmatische onderhoudsadviezen geven. Doordat we bovendien per component inzicht hebben, kunnen we de klant helpen van standaard revisietermijnen te gaan naar revisie op maat. Door toepassing van goede monitoring en in samenhang bestuderen van het gedrag van de componenten, kom je tot een conditiebeschrijving van de hele vloot en dat is hele waardevolle informatie. We kunnen daarmee per component het risico kwantificeren. Daaruit kan dus naar voren komen dat de revisie van de tandwielkast nog niet noodzakelijk is, maar dat een ander onderdeel wel aandacht behoeft. Klanten hebben nu een gedetailleerd en reëel beeld van de prioriteiten en kunnen flexibeler omgaan met revisietermijnen. Een trein kan bijvoorbeeld in plaats van de reguliere revisietermijn van 1 miljoen kilometer soms wel 3,5 miljoen kilometer rijden voordat een tandwielkast gereviseerd moet worden. Zo helpen we kosten besparen en onverwachte uitval voorkomen. Hiermee winnen we veel credits”, aldus Van Middelkoop.
   
Nieuwe stappen
“Het leuke is dat we met SAS Visual Analytics ook nieuwe stappen kunnen zetten. Ik merk dat onze rol verschuift van een operationele naar een meer strategische partner. De oplossing zorgt ervoor dat we analyses op verschillende abstractieniveaus kunnen laten zien. Een CEO wil andere informatie dan een asset manager, met SAS kunnen we hier heel goed op inspelen.”  

Van Middelkoop gebruikte voorheen jarenlang SPSS. “Daarmee kon ik alleen mezelf overtuigen, maar als je onderzoeksresultaten en analyses wilt delen heb je meer nodig. Dat is ook het grote voordeel en het succes van SAS Visual Analytics: het is statistiek voor professionals. De inzichten zitten niet meer opgesloten in rapporten, maar kunnen op verschillende manieren worden gedeeld, gericht op specifieke gebruikers maar ook met grote groepen gebruikers. Klanten kunnen er ook zelf in doorklikken waardoor nieuwe inzichten voor iedereen toegankelijk zijn.”
Reputatieschade voorkomen

“We zijn enthousiast over de kracht van datavisualisatie en kunnen heel gericht onderhoudsproblemen oplossen en daarmee reputatieschade bij de klant voorkomen. Dit wil overigens niet zeggen dat we nu op de automatische piloot werken. Juist niet. Klanten vragen ons om mee te denken en een risicovraag te onderzoeken. Daarbij moet je nooit uitgaan van de standaard. Ieder probleem heeft unieke factoren die je mee moet wegen. Gelukkig biedt SAS Visual Analytics ons hierbij voldoende flexibiliteit.”

Industrie 4.0
Een volgende stap voor DEKRA Rail is assets te monitoren met behulp van sensoren. Van Middelkoop geeft aan dat hij hierbij vooral kijkt naar wat het bedrijf kan toevoegen. “Het inzetten van sensoren moet geen doel op zich zijn, maar moet een middel zijn om inzichten te creëren die onze klanten verder brengen. We verkennen nu welke servicemodellen en businessmodellen we hiervoor kunnen ontwikkelen en denken eraan een testlab voor sensoren in te richten. Het gaat binnen ‘Industrie 4.0’ vooral om het ecosysteem en samenwerken om de data die voorhanden is goed te interpreteren. Het spreekt voor zich dat de oplossing van SAS hierbij een belangrijke rol speelt.”

Partners