09-02-2018

KPMG: Nederlander gaat massaal gebruik maken van nieuwe privacyrechten

Deel dit bericht

Nederlanders gaan massaal gebruik maken van de rechten die de nieuwe privacywet hen biedt, blijkt uit een opinieonderzoek naar privacy en veiligheid door KPMG: minder dan 20 procent van de Nederlanders is op de hoogte van de AVG De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die eind mei 2018 van kracht wordt, krijgen burgers onder meer het recht om al hun persoonlijke gegevens in te zien, te verwijderen, en om onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren.

"Gewezen op hun nieuwe rechten, wil meer dan 80 procent in actie komen. Dat betekent dat bedrijven en instanties hun borst kunnen natmaken”, aldus Koos Wolters, privacy expert van KPMG. In het licht van het aanstaande referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten is het ook opvallend dat bijna de helft van de Nederlanders privacy inlevert voor veiligheid.

Bedrijven en instanties moeten alle zeilen bijzetten
Uit dit opinieonderzoek blijkt dat minder dan 20 procent van de Nederlanders op dit moment op de hoogte is van de nieuwe wetgeving die in mei van kracht wordt. Wolters: "Als straks het besef doorklinkt welke rechten burgers krijgen, zullen organisaties alle zeilen bij moeten zetten om aan alle eisen te voldoen. Immers, organisaties die hun maatregelen op orde hebben, genieten meer vertrouwen bij consumenten waardoor zij sneller toegang krijgen tot persoonsgegevens."
Nederlanders willen vooral weten wie wat verzamelt. Meer dan 80 procent vindt dat bedrijven en instanties die beschikken over bijzondere persoonsgegevens dit duidelijk moeten vermelden en moeten garanderen dat dit volledig privacy-proof gebeurt.

Veiligheid belangrijker dan privacy
Nederlanders vinden hun veiligheid belangrijker dan hun privacy. Bijna de helft (46 procent) van de Nederlanders is van mening dat de overheid meer bevoegdheden zou moeten krijgen om de criminaliteit terug te dringen, ook als dit ten koste zou gaan van de privacy. Wolters: "Andersom is slechts 25 procent bereid om veiligheid in te leveren voor privacy. Overigens vindt een meerderheid van de Nederlanders dat de overheid er goed in geslaagd is de juiste balans te vinden in het borgen van veiligheid en privacy."

Zorgen om bescherming medische gegevens
Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat Nederlanders zich met name zorgen maken om de wijze waarop wordt omgegaan met hun medische gegevens. 70 procent heeft twijfels over het gebruik van dit soort persoonlijke informatie, vooral in het elektronisch patiëntendossier (EPD).
Wolters: "90 procent heeft nog nooit het eigen EPD ingezien. Veel mensen zetten bovendien vraagtekens bij de veiligheid van hun gegevens bij de huisarts. Minder dan de helft van de Nederlanders denkt dat medische gegevens die worden bewaard door de huisarts of dokter goed beschermd zijn."

Meer informatie over het onderzoek van KPMG

Tags:

Privacy, Data, AVG, GDPR

Company:

KPMG

Partners