31-01-2018

Computer Profile en JADS zetten in op innovatie in data science

Deel dit bericht

Computer Profile en Jheronimus Academy of Data Science (JADS) hebben de handen ineengeslagen om onderwijs en de praktijk dichter bij elkaar te brengen. De samenwerking past binnen het streven van Computer Profile om zich te ontwikkelen tot een partij die naast database-oplossingen slimme data science-toepassingen biedt.

Bij JADS komen topwetenschappers van Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven samen voor het ontsluiten van big data. In nauwe samenwerking met betrokkenen uit bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid wordt gewerkt aan de ontwikkeling van baanbrekende inzichten. JADS biedt een aantal opleidingen op het gebied van data science, en het tweejarige masterprogramma Data Science & Entrepreneurship is een voorbeeld van zo’n nieuwe opleiding die beoogt technologie en business beter op elkaar aan te laten sluiten. Dit gebeurt onder meer bij het vak Strategy and Business Models, waar de studenten vanuit een theoretisch onderwerp als resource-based view, competitive strategy, business models of platforms de praktisch toepasbare mogelijkheden van data onderzoeken. Bijvoorbeeld, welke resources bedrijven groei laten  bewerkstelligen of welk verdienmodel het beste werkt.

Waardevolle dataset
De studenten konden kiezen uit een dataset over apps in de Apple App Store en een dataset die beschikbaar werd gesteld door Computer Profile in samenwerking met BI-aanbieder Nippur. De geanonimiseerde dataset van Computer Profile besloeg een tijdsperiode van bijna tien jaar en bevatte 790.000 regels met bedrijfsinformatie van Benelux-organisaties, 580.000 regels over de belangrijkste DMU’s binnen die organisaties en 7,1 miljoen regels met informatie over de hardware, software en services die de bedrijven gebruiken.

Dr. Ksenia Podoynitsyna, als professor verbonden aan de opleiding, is verheugd over de betrokkenheid van het bedrijfsleven: “Dat bedrijven hun resources beschikbaar stellen, laat zien dat we als opleiding relevant zijn. Juist omdat we met JADS inzetten op het koppelen van theorie en praktijk, is de bijdrage van een bedrijf als Computer Profile enorm waardevol. En die bijdrage gaat verder dan alleen het beschikbaar stellen van een dataset. Er zijn bijvoorbeeld mensen van Computer Profile aanwezig geweest bij de lessen. De wisselwerking die op zo’n moment ontstaat is mooi om te zien. Met zo’n rijke dataset van Computer Profile kunnen we met onze opleiding echt aansluiten bij de praktijk. Dat maakt de opleiding beter en leuker.”

Innovatief
Computer Profile biedt allerhande data- en databaseoplossingen voor B2B-marketingdoeleinden. Daarnaast wil het bedrijf zich in de nabije toekomst onder de naam Smart Profile meer toeleggen op slimme en innovatieve data science-toepassingen. Het is een van de redenen waarom Computer Profile besloot JADS te ondersteunen.

Volgens Michiel Alkemade, directeur van Computer Profile, komen met JADS onderwijs, overheid en bedrijfsleven samen. “Het is een geweldige kweekvijver waar jonge data scientists worden opgeleid. Ik ben blij dat Computer Profile daar haar steentje aan kan bijdragen. Tegelijkertijd brengt het onze organisatie ook weer verder. Het zorgt ervoor dat we voorop blijven lopen met de laatste kennis op het gebied van data science, het verschaft ons nieuwe inzichten en het helpt onze transformatie naar een nieuwe organisatie en de ontwikkeling van een innovatief data driven businessmodel te versnellen. Door te investeren in JADS, investeren we niet alleen in data en data science, maar nadrukkelijk ook in onze eigen organisatie.”

Partners