01-12-2017

Vijf ​zaken ​die​ ​u​ ​moet​ ​weten​ ​over​ ​Data​ ​Virtualisatie

Deel dit bericht

Hoe mooi is het als u split second besluiten kunt nemen op basis van real-time data uit uw gehele organisatie? En dit terwijl complexiteit en kosten afnemen en flexibiliteit toeneemt. Dit lijkt voor veel business managers een utopie​, maar dit is dichterbij dan u denkt. Creëer bijvoorbeeld een integraal klantbeeld door real-time data afkomstig uit uw ERP-systeem, CRM-oplossing en webshop met elkaar te combineren voor Next Best Action analyses.

Data​ Virtualisatie​ is​ hot.​ Een​ technologische​ ontwikkeling​ die​ een​ vaak​ traditionele,​ op​ ETL gebaseerde,​ aanpak​ van​ Business​ Intelligence​ en​ Data​ Warehousing​ in​ een​ ander​ daglicht stelt.​ Uit​ onderzoek​ van​ Gartner​ blijkt​ dat​ Data​ Virtualisatie​ geen​ trend​ is​ maar​ een​ middel om​ de​ ambitie​ van​ veel​ organisaties​ om​ meer​ data​-driven​ te​ worden waar​ te​ maken. Gartner​ voorspelt​ dan​ ook​ dat​ in​ 2020​ maar​ liefst​ 35 procent​ van​ de​ organisatie​ Data​ Virtualisatie inzetten​ voor​ enterprise​ data​ integratie.​
In​ deze​ blog​ vertel​ ik​ u​ vijf​ redenen​ waarom​ Data Virtualisatie​ voor​ uw​ organisatie​ van​ toegevoegde​ waarde​ is:

1​. Data​ Virtualisatie​ is​ betaalbaar
Data​ Virtualisatie​-oplossingen​ zijn​ goedkoper​ in​ aanschaf​ en​ onderhoud​ dan​ traditionele​ ETL-oplossingen.​ Door​ een​ virtuele​ laag​ te​ creëren​ nemen​ de​ kosten​ voor​ ETL,​ data​​replicatie​ en fysieke​ data​-​opslag​ af.

2.​ Data​ Virtualisatie​ maakt​ uw​ data​ real-time​ beschikbaar
Real-time​ is​ de​ nieuwe​ norm.​ Doordat​ u​ vanuit​ een​ virtuele​ laag​ direct​ toegang​ maakt​ met een​ bronsysteem​ maakt​ u​ real-time​ rapportage,​ analyses​ en​ besluitvorming​ mogelijk.​ Dit​ in tegenstelling​ tot​ een​ data​​warehouse,​ waar​ u​ vaak​ te​ maken​ hebt​ met​ een​ batchverwerking (eens​ per​ uur​ of​ dag).

3.​ Data​ Virtualisatie​ maakt​ Agile​ werken​ mogelijk
Doordat​ de​ complexiteit​ in​ een​ Data​ Virtualisatie​-omgeving​ sterk​ afneemt,​ bent​ u​ in​ staat meer​ Agile​ te​ werken.​ U​ kunt​ tot​ vijf​ keer​ sneller​ nieuwe​ inzichten​ opleveren,​ terwijl​ de​ kosten voor​ ontwikkeling​ en​ onderhoud​ met​ 50 procent​ afnemen.​ Dit​ wordt​ gerealiseerd​ door​ veelal handmatige​ handelingen​ te​ automatiseren.

4.​ Data​ Virtualisatie​ maakt​ de​ data​ direct​ inzichtelijk
In​ een Data​ Virtualisatie-platform​ komen​ data​toegang,​ data​modellering​ en​ data​gebruik​ in één​ platform​ samen.​ Hiermee​ heeft​ u​ direct​ inzicht​ in​ welke​ data​ waarvoor​ wordt​ gebruikt, wie​ toegang​ heeft​ tot​ welke​ data​ en​ is herleidbaarheid​ van​ data​ direct​ inzichtelijk.​ Het​ biedt managed​ of​ governed​ self​-​service​ data-integratie.

5​. Data​ Virtualisatie​ integreert​ data​bronnen​ met​ enkele​ klikken
Door​ gebruik​ te​ maken​ van​ een​ Data​ Virtualisatie​-oplossing​ gaat​ er​ een​ wereld​ van​ data​ voor u​ open.​ U​ kunt​ met​ enkele​ ks​ data​ uit​ operationele​ systemen,​ NoSQL​ oplossingen, API’s en​ Big​ Data​ integreren​ met​ data​ uit​ uw​ data​warehouse.​ Indien​ u​ hier​voor een​ ETL​-​oplossing gebruikt​ bent​ u​ vaak​ genoodzaakt​ dure​ modules​ aan​ te​ schaffen.

Meer​ data​​gedreven​ beslissingen​ door​ Data​ Virtualisatie
Bedrijven​ die​ gebruik​​maken​ van​ Data​ Virtualisatie​ halen​ meer​ uit​ hun​ budget,​ beschikken real-time​ over​ data,​ kunnen​ meer​ Agile​ werken​ en​ hebben​ alle​ data​ tot​ hun​ beschikking. Hierdoor​ zijn​ zij​ in​ staat​ om​ hun​ business​ de​ juiste​ kant​ op​ te​ sturen,​ waarbij​ beslissingen worden​ onderbouwd​ door​ data​ in​ plaats​ van​ door onderbuikgevoelens.

Nog​ meer​ weten​ over​ Data​ Virtualisatie?
Bent​ u​ benieuwd​ hoe​ Data​ Virtualisatie​ werkt?​ En​ hoe​ het​ mogelijk​ is​ dat​ we​ een​ Logisch Data​ Platform​ in​ enkele​ dagen​ kunnen​ bouwen?​ Meld​ u dan​ aan​ voor​ onze​ demo​ over​ Data Virtualisatie.​ Wilt​ u​ eerst​ meer​ lezen​ over​ Data​ Virtualisatie?​ Dat​ kan​ ook,​ lees​ onze Whitepaper​ over​ Data​ Virtualisatie.

Sander Hovestad is werkzaam als Solution Architect bij Advanced Programs.

Partners