30-10-2017

Data-analyse met Qlik leidt tot kostbare tijdwinst bij beroertezorg

Deel dit bericht

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) heeft samen met het Westfriesgasthuis en de NW ziekenhuizen de tijd tussen de melding van een beroerte bij 112 tot de benodigde trombolysebehandeling verkort. In een van de ziekenhuizen bedroeg de tijdswinst zelfs ruim 20 minuten. Om dit te realiseren heeft de veiligheidsregio een dashboard ontwikkeld met Qlik, genaamd 'Call to Needle'.

Het doel van het dashboard is inzicht krijgen in het tijdsverloop van de hele keten van deze vorm van spoedeisende zorg. Dit dashboard toont alle data van het proces van een 112-melding (call) tot en met de trombolysebehandeling (needle). Door alle stappen in het behandelproces in kaart te brengen met data, is inzichtelijk geworden waar tijd verloren gaat en welke stappen efficiënter kunnen. De VR NHN heeft in nauwe samenwerking met een aantal ziekenhuizen de tijd van call to needle vele minuten verkort. Een belangrijke ontwikkeling, want tijdens een beroerte is iedere seconde die verstrijkt tot de behandeling start cruciaal.

Levensreddende tijdswinst
De VR NHN gebruikt de oplossing van Qlik om data van alle handelingen bij een beroertebehandeling bijeen te brengen, van de eerste metingen in het bloed, tot de uitkomst van de CT-scan. De veiligheidsregio heeft hiervoor alle betrokken partijen in de keten bij elkaar gebracht: van de centralist in de meldkamer en het ambulancepersoneel en van de logistieke medewerkers tot de doktoren. Door alle informatie tijdens iedere stap samen te brengen en te analyseren, werden de verbeterpunten inzichtelijk. De VR NHN kan nu precies zien welke handelingen sneller kunnen of eventueel gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd. Door handelingen eerder of juist later in het proces uit te voeren, worden kostbare minuten gewonnen. Eén van de verbeteringen die is doorgevoerd om tijdwinst te boeken is dat het ambulancepersoneel nu al ter plekke de stollingswaarde bij de patiënt meet. Deze efficiëntieslag zorgt ervoor dat de patiënt sneller het stolseloplossende middel krijgt van de trombolysebehandeling.

Call to Balloon
Call to Needle is het tweede project na het eerste succesvolle project ‘Call to Balloon’. Bij Call to Balloon is het hele proces van een hartinfarct in kaart gebracht. Alle stappen van de eerste melding bij de meldkamer tot een dotterbehandeling zijn vele malen efficiënter gemaakt, waarbij een grote tijdwinst geboekt is. De tijd van de melding tot aan de operatie is hierdoor met 20 minuten verkort van 100 naar 80 minuten.

Alle processtappen inzichtelijk
Martin Smeekes, directeur bij Veiligheidsregio Noord-Holland Noord: “Time is Brain is een uitspraak van neurologen en dat is het niet voor niets. Bij een beroerte telt iedere seconde. Met de hulp van Qlik maken we alle stappen van het proces inzichtelijk. Hierdoor voelen alle betrokken zorgverleners de noodzaak om hun proces te verbeteren. Want zonder dat inzicht blijft iedereen doorgaan op de oude voet. Maar geef je mensen feedback op hun handelen, dan zie je ineens de motivatie om iets in hun proces te veranderen met sprongen toenemen. We hopen in de toekomst meer behandelingen te versnellen en betere uitkomsten voor patiënten te realiseren.”

“Het is geweldig om te zien dat je met data levens kunt redden”, aldus Sandor Nieuwenhuijs, Technical Director Presales bij Qlik. “De Veiligheidsregio NHN is een schoolvoorbeeld van innovaties met impact. Daar ben ik erg trots op. Ik kijk uit naar meer ‘Call to’ projecten!”

Partners