24-10-2017

Meer ziekenhuizen geven met patiëntportaal inzage in gezondheidsgegevens

Deel dit bericht

Een op de drie ziekenhuizen in Nederland heeft een patiëntportaal, zo blijkt uit onderzoek van Nictiz, het expertisecentrum eHealth. Vorig jaar was dat nog een op de vier. Bij vijfentwintig van de achtentwintig patiëntportalen heeft de patiënt inzage in onderzoeksresultaten en via zeventien portalen is raadpleging van het medicatieoverzicht mogelijk. Hiermee wordt patiëntparticipatie bij medicatieveiligheid steeds meer realiteit.

Patiëntportalen bieden zorggebruikers de mogelijkheid tot inzage in gezondheidsgegevens die het ziekenhuis over hen beschikbaar stelt. Dit gaat vaak gepaard met andere functionaliteiten, zoals het maken van een afspraak, het invullen van vragenlijsten en het stellen van een vraag via een e-consult.

Medicatieoverzicht
In het totaal zijn er sinds juli 2016 zes patiëntportalen bijgekomen, een toename van 28 procent. Op dit moment beschikken achtentwintig van de tachtig ziekenhuizen over een patiëntportaal. In het onderzoek is gekeken naar de aanwezigheid van achttien functionaliteiten, waaronder inzage in het medicatieoverzicht.
Het aantal patiëntportalen dat inzage biedt in het medicatieoverzicht is in het afgelopen jaar gestegen van tien naar zeventien van de achtentwintig portalen (60 procent). Bij vier van de zeventien ziekenhuizen kan de patiënt ook een wijzigingsverzoek indienen via het portaal.

Versnellingsprogramma
De verwachting is dat het aantal portalen met inzage in het medicatieoverzicht in 2018 verder stijgt. Niet alleen omdat veel patiënten dit willen, zoals blijkt uit recent onderzoek​ van de Patiëntenfederatie Nederland (60 procent vindt een patiëntportaal belangrijk en 86 procent wenst inzage in medicatieoverzicht), ook omdat patiënten weten welke medicatie zij nemen en beschikken over waardevolle informatie over het gebruik ervan. Daarom is inzage een belangrijke voorwaarde voor medicatieveiligheid.
Om inzage in gegevens mogelijk te maken, zorgen de ziekenhuizen in het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional (VIPP) van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) dat dit vanaf 2020 mogelijk is.

Nictiz is het expertisecentrum e-health, doet onderzoek en is betrokken bij grote landelijke e-health-programma’s.

Tags:

eHealth, Data, Portal

Company:

Nictiz

Partners