27-09-2017

Info Support implementeert nieuw datawarehouse voor FMO

Deel dit bericht

FMO (Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden) is de ontwikkelingsbank van Nederland. De bank nam haar oude datawarehouse op de schop om efficiënt te kunnen rapporteren over al haar gegevens. Info Support was volgens Rolf Daalder, Director ICT & Facility Services bij FMO, daarvoor de gedroomde partner.

De Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden financiert al meer dan 47 jaar private projecten in ontwikkelingslanden. Het doel van de bank is om het ondernemerschap in die landen te bevorderen en zo bij te dragen aan hun economische ontwikkeling. In 2010 liep FMO tegen de beperkingen van haar datawarehouse aan. Het was niet mogelijk om gegevens uit verschillende bronnen samen te voegen voor analyses of om er één rapport van aan te maken. “We konden alleen losse rapporten maken, maar geen overkoepelende rapportage over meerdere gegevensbronnen”, schetst Rolf Daalder, Director ICT & Facility Services bij FMO, het probleem.

Bovendien was Rolf Daalder niet tevreden over de kwaliteit van het datawarehouse. Daarnaast was de software door de licentiepolitiek van de leverancier nogal prijzig: “FMO is een sterk groeiende organisatie. We waren daardoor verplicht om jaar na jaar nieuwe licenties bij te kopen.”

Datawarehouse op de schop
FMO werkte al met Info Support samen voor het beheer van haar Microsoft-omgeving, onder andere van Microsoft SQL Server. Rolf Daalder ging daarop met Info Support spreken om het datawarehouse op de schop te nemen. De ICT-afdeling van FMO was al volledig Microsoft-georiënteerd. Het was dan ook logisch om ook voor het datawarehouse van Microsoft-technologie gebruik te maken. Hoewel in die tijd de Microsoft BI-suite nog maar pas in opkomst was, zag Info Support dat het een volwaardig alternatief zou bieden voor het datawarehouse van FMO. “We besloten daarom om naar Microsoft BI te migreren. Dat had ook als voordeel dat het eigenlijk gratis was. Het maakt immers onderdeel uit van de hele Microsoft-suite, waarvoor we al licenties hadden”, merkt Rolf Daalder op.

FMO kocht een HP Fast Track machine aan en Info Support bouwde een volledig nieuw datawarehouse op. Info Support was verantwoordelijk voor de architectuur, de ETL (Extraction, Transformation and Load)en de implementatie. Eerst ontsloot Info Support de belangrijkste systemen. “We konden tijdens de migratie de hele tijd blijven werken”, beklemtoont Rolf Daalder, “waarbij we beide datawarehouses naast elkaar gebruikten.”

Schot in de roos
Na een jaar waren alle systemen van het oude datawarehouse naar het nieuwe gemigreerd en kon FMO het oude systeem uitfaseren omdat alles geherimplementeerd was. Info Support heeft dan nog een jaar samen met FMO extra functionaliteit geïmplementeerd. “Dat ging vooral om systemen die in ons oude datawarehouse niet ontsloten waren. Ondertussen zijn we in staat om over al onze gegevens te rapporteren”, zegt Rolf Daalder.
De keuze van Info Support voor Microsoft BI bleek een schot in de roos, vindt Rolf Daalder: “De implementatie is vrij vlot verlopen. Zoals Info Support al snel had ingezien, was de techniek prima geschikt om onze systemen te ontsluiten.”

Flexibele architectuur
Info Support heeft het datawarehouse van FMO niet alleen geïmplementeerd, maar beheert het ook. De bank kan zich daardoor focussen op haar kernactiviteit: het financieren van projecten in ontwikkelingslanden.
“Info Support ondersteunt ons ook bij het bouwen van rapportages”, voegt Rolf Daalder toe. “Een datawarehouse is nooit volledig af, want met rapportages ben je nooit klaar. Je voegt nieuwe types rapporten toe en voert andere analyses uit. En als de aanleverende systemen veranderen, heeft het datawarehouse ook een update nodig.”

FMO heeft ook externe gegevensbronnen aan haar datawarehouse gekoppeld, zoals koersinformatie. Bovendien bevindt FMO zich als bank in een context van steeds veranderende en strengere regelgeving. “We dienen ons continu aan te passen aan nieuwe wet- en regelgeving, zoals de nieuwe standaard IFRS 9 voor de verslaggeving van financiële instrumenten en regels die De Nederlandsche Bank en de ECB opleggen”, zegt Rolf Daalder. “Dankzij de fl  exibele architectuur die Info Support heeft geïmplementeerd, zijn we nu in staat om ons datawarehouse snel aan te passen aan die veranderende context.”

Buitengewoon prettig
FMO heeft fulltime een aantal mensen van Info Support bij hen zitten. “Zij maken volwaardig onderdeel uit van onze ICT-teams”, beklemtoont Rolf Daalder. “Ze leveren kennis die wij niet hebben en die wij ook niet in die mate willen opbouwen omdat het ons vak niet is. Bovendien zijn het stuk voor stuk heel gedegen mensen: ik kan blindelings op hen vertrouwen.” Daarnaast gebeurt ook een deel van het beheer van het datawarehouse op afstand.
Rolf Daalder omschrijft zijn samenwerking met Info Support als buitengewoon prettig: “Ze werken heel ongecompliceerd: we gaan gewoon samenzitten en pakken de zaken aan”, zegt hij. “Bovendien komen ze afspraken gewoon na. Info Support is voor mij een heel betrouwbare partner.”

Partners