Door: Mike Ferguson

Designing, operating and managing an Enterprise Data Lake met Mike Ferguson
(07-12-2021)

Deel dit bericht

7 en 8 december 2021


Praktisch tweedaags seminar met internationaal gerenommeerde spreker Mike Ferguson over het opzetten van een Enterprise Data Lake. Het seminar wordt ondersteund met praktijkvoorbeelden en duidelijke, herbruikbare richtlijnen.

In dit tweedaagse seminar behandelt Mike Ferguson de uitdagingen van organisaties die te maken hebben met een explosief groeiend aantal databronnen, opslaan van gegevens in verscheidene data stores (in de Cloud en on-premise) en gebruik van meerdere Analytics tools. Wat heeft u nodig om in staat te zijn om betrouwbare hoogwaardige informatie te definieren, beheren en te delen in een gedistribueerde en hybride IT-omgeving? Mike behandelt een nieuwe aanpak om data-architecten, business gebruikers en ontwikkelaars te laten samenwerken om een enterprise data lake te bouwen en beheren zodat u weer grip krijgt op uw gegevens. Dit omvat mede het opzetten van een data refinery en een information catalog voor het produceren en publiceren van enterprise data services voor gebruik binnen uw organisatie alsmede het opzetten van gedistribueerde uitvoering en governance over meerdere data stores.

This 2-day seminar looks at the challenges faced by companies trying to deal with an exploding number of data sources, collecting data in multiple data stores (cloud and on-premises), multiple analytical systems and at the requirements to be able to define, govern, manage and share trusted high quality information in a distributed and hybrid computing environment. It also explores a new approach of how IT data architects, business users and IT developers can collaborate together in building and managing an enterprise data lake to get control of your data. This includes introducing a data refinery and information catalog to produce and publish enterprise data services for consumption across your company as well as introducing distributed execution and governance across multiple data stores.

Seminar: Designing, operating and managing an Enterprise Data Lake
Spreker: Mike Ferguson
Locatie: Van der Valk Utrecht
Organisator: Adept Events 
Contact naam: Werner Schoots 
Contact telefoon: +31 (0)172 742680
Contact e-mail: seminars@adeptevents.nl

 
Meer informatie en PDF brochure >>

Partners