04-12-2016 Door: David Brierley

Data-analyse is cruciaal voor de digitale transformatie van de gezondheidszorg

Deel dit bericht

De digitale transformatie van de gezondheidszorg biedt grote, strategische uitdagingen voor zorginstanties. Mede door de vergrijzing in Nederland is er steeds meer behoefte aan zorg, maar tegelijk moeten kwaliteit omhoog en kosten omlaag, en moet er ook nog voldaan worden aan regelgeving. Data, en met name het analyseren ervan, zou wel eens cruciaal kunnen zijn om deze uitdagingen het hoofd te bieden.  


Het volume aan data dat in de gezondheidszorg wordt verzameld, neemt alleen maar toe. Het gaat tegenwoordig ook niet meer alleen om data uit software voor planning en administratie. We hebben te maken met elektronische patiëntendossiers (EPD’s), allerlei data uit medische apparatuur, röntgenfoto’s en MRI-scans, maar ook data over en uit implantaten. En wat te denken van allerlei gegevens van websites en mobiele apps? De vraag is: wordt er buiten archiveren ook daadwerkelijk iets nuttigs gedaan met al die gegevens? Wordt er bijvoorbeeld data analytics toegepast om verbanden te ontdekken in behandelmethoden, de zorgprocessen te verbeteren of om andere aspecten van de zorg onder de loep te nemen? Het verlagen van kosten en tegelijk het zorgniveau op peil houden, is een heel concrete doelstelling waar analytics bij kan helpen. Er bestaat helaas geen one-size-fits-all benadering, maar een Business Intelligence- en analytics-oplossing kan er zeker voor zorgen dat een zorginstantie tot nieuwe, datagedreven inzichten kan komen om dit soort doelstellingen te halen.


1. Kosten verlagen
Door een BI-platform te gebruiken, kan er veel meer transparantie geschapen worden in de financiële transacties binnen een zorginstantie, wat er uiteindelijk toe kan leiden dat deze een meer concurrerende positie ontwikkelt. 
Beslissers kunnen daarnaast op basis van actuele data een beter inzicht krijgen in zaken als operationele inefficiënties, ziektepatronen en kosteneffectieve behandelingsalternatieven. Op basis van dit soort gegevens kunnen ze hun besluitvorming tijdig aanpassen.


2. Medische resultaten en patiënttevredenheid
BI en analytics kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het stellen van de juiste diagnoses en het evalueren van alternatieve behandelingen. Ook is het mogelijk om bepaalde ziektepatronen in kaart te brengen, patiënten met een verhoogd risico te identificeren, en bijvoorbeeld de prestaties van artsen te evalueren.
Verder is het ook mogelijk om patiëntgegevens te analyseren in combinatie met informatiebronnen van andere zorginstellingen om zo diagnoses te finetunen, behandelingen te verbeteren en de wachttijden te verminderen.


3. Voldoen aan regelgeving
De kwaliteit van de zorg staat onder strenge controle. Heropnames in ziekenhuizen en de tijd dat patiënten er doorbrengen moeten bijvoorbeeld steeds verminderd worden, en het declaratiebeheer moet juist beter. Met BI-software wordt het veel gemakkelijker om rapporten op te stellen die aan de wettelijk gestelde eisen voldoen. Hiermee wordt veel tijd bespaard, naast het feit dat de zorginstelling zelf ook een veel beter, realtime inzicht heeft in de bedrijfsvoering. Uiterst belangrijk hierbij is dat zoveel mogelijk gegevensbronnen in een BI-platform gecombineerd worden, maar bovendien dat deze data, waaronder privacygevoelige persoonsgegevens, aan de strengste beveiligingseisen voldoen.


4. Op weg naar een digitale zorg
Naar verwachting zal de hoeveelheid data van zorgaanbieders de komende jaren tot ongekende hoogten stijgen, in lijn met de algehele datatrends in het bedrijfsleven. Je hebt hierbij te maken met gegevens uit allerlei verschillende, gescheiden systemen zoals EPD’s, medische apparatuur, radiologische beelden, implantaten, mobiele apps, salarisadministratie, planning, ziekenhuisopnames en zorgclaims. Alleen al voor Nederlandse ziekenhuizen wordt de hoeveelheid data die jaarlijks wordt opgeslagen, geschat op 2 Petabyte (2.000 Terabyte). Er is daarom steeds meer behoefte aan BI-tools om controle te krijgen over die enorme hoeveelheden data. Zorginstanties kunnen hun gegevens hiermee op een intelligente manier analyseren, en serieuze stappen maken in hun digitale transformatie. Dit verbetert niet alleen hun concurrentiepositie in de zorgsector, maar bovendien ook de kwaliteit van de zorg.

David Brierley

David Brierley is VP Sales EMEA, APJ & LATAM bij Pyramid Analytics.

Alle blogs van deze auteur

Partners