01-12-2017

Vijf ​zaken ​die​ ​u​ ​moet​ ​weten​ ​over​ ​Data​ ​Virtualisatie

Deel dit bericht

Hoe mooi is het als u split second besluiten kunt nemen op basis van real,time data uit   uw gehele organisatie? En dit terwijl complexiteit en kosten afnemen en flexibiliteit toeneemt. Dit lijkt voor veel business managers een utopie​, maar dit is dichterbij dan u denkt. Creëer bijvoorbeeld een integraal klantbeeld door real-time data afkomstig uit uw ERP-systeem, CRM-oplossing en webshop met elkaar te combineren voor Next Best Action analyses.

Data​ Virtualisatie​ is​ hot.​ Een​ technologische​ ontwikkeling​ die​ een​ vaak​ traditionele,​ op​ ETL gebaseerde,​ aanpak​ van​ Business​ Intelligence​ en​ Data​ Warehousing​ in​ een​ ander​ daglicht stelt.​ Uit​ onderzoek​ van​ Gartner​ blijkt​ dat​ Data​ Virtualisatie​ geen​ trend​ is​ maar​ een​ middel om​ de​ ambitie​ van​ veel​ organisaties​ om​ meer​ data​-driven​ te​ worden waar​ te​ maken. Gartner​ voorspelt​ dan​ ook​ dat​ in​ 2020​ maar​ liefst​ 35 procent​ van​ de​ organisatie​ Data​ Virtualisatie inzetten​ voor​ enterprise​ data​ integratie.​
In​ deze​ blog​ vertel​ ik​ u​ vijf​ redenen​ waarom​ Data Virtualisatie​ voor​ uw​ organisatie​ van​ toegevoegde​ waarde​ is:

1​. Data​ Virtualisatie​ is​ betaalbaar
Data​ Virtualisatie​-oplossingen​ zijn​ goedkoper​ in​ aanschaf​ en​ onderhoud​ dan​ traditionele​ ETL-oplossingen.​ Door​ een​ virtuele​ laag​ te​ creëren​ nemen​ de​ kosten​ voor​ ETL,​ data​​replicatie​ en fysieke​ data​-​opslag​ af.

2.​ Data​ Virtualisatie​ maakt​ uw​ data​ real-time​ beschikbaar
Real-time​ is​ de​ nieuwe​ norm.​ Doordat​ u​ vanuit​ een​ virtuele​ laag​ direct​ toegang​ maakt​ met een​ bronsysteem​ maakt​ u​ real-time​ rapportage,​ analyses​ en​ besluitvorming​ mogelijk.​ Dit​ in tegenstelling​ tot​ een​ data​​warehouse,​ waar​ u​ vaak​ te​ maken​ hebt​ met​ een​ batchverwerking (eens​ per​ uur​ of​ dag).

3.​ Data​ Virtualisatie​ maakt​ Agile​ werken​ mogelijk
Doordat​ de​ complexiteit​ in​ een​ Data​ Virtualisatie​-omgeving​ sterk​ afneemt,​ bent​ u​ in​ staat meer​ Agile​ te​ werken.​ U​ kunt​ tot​ vijf​ keer​ sneller​ nieuwe​ inzichten​ opleveren,​ terwijl​ de​ kosten voor​ ontwikkeling​ en​ onderhoud​ met​ 50 procent​ afnemen.​ Dit​ wordt​ gerealiseerd​ door​ veelal handmatige​ handelingen​ te​ automatiseren.

4.​ Data​ Virtualisatie​ maakt​ de​ data​ direct​ inzichtelijk
In​ een Data​ Virtualisatie-platform​ komen​ data​toegang,​ data​modellering​ en​ data​gebruik​ in één​ platform​ samen.​ Hiermee​ heeft​ u​ direct​ inzicht​ in​ welke​ data​ waarvoor​ wordt​ gebruikt, wie​ toegang​ heeft​ tot​ welke​ data​ en​ is herleidbaarheid​ van​ data​ direct​ inzichtelijk.​ Het​ biedt managed​ of​ governed​ self​-​service​ data-integratie.

5​. Data​ Virtualisatie​ integreert​ data​bronnen​ met​ enkele​ klikken
Door​ gebruik​ te​ maken​ van​ een​ Data​ Virtualisatie​-oplossing​ gaat​ er​ een​ wereld​ van​ data​ voor u​ open.​ U​ kunt​ met​ enkele​ ks​ data​ uit​ operationele​ systemen,​ NoSQL​ oplossingen, API’s en​ Big​ Data​ integreren​ met​ data​ uit​ uw​ data​warehouse.​ Indien​ u​ hier​voor een​ ETL​-​oplossing gebruikt​ bent​ u​ vaak​ genoodzaakt​ dure​ modules​ aan​ te​ schaffen.

Meer​ data​​gedreven​ beslissingen​ door​ Data​ Virtualisatie
Bedrijven​ die​ gebruik​​maken​ van​ Data​ Virtualisatie​ halen​ meer​ uit​ hun​ budget,​ beschikken real-time​ over​ data,​ kunnen​ meer​ Agile​ werken​ en​ hebben​ alle​ data​ tot​ hun​ beschikking. Hierdoor​ zijn​ zij​ in​ staat​ om​ hun​ business​ de​ juiste​ kant​ op​ te​ sturen,​ waarbij​ beslissingen worden​ onderbouwd​ door​ data​ in​ plaats​ van​ door onderbuikgevoelens.

Nog​ meer​ weten​ over​ Data​ Virtualisatie?
Bent​ u​ benieuwd​ hoe​ Data​ Virtualisatie​ werkt?​ En​ hoe​ het​ mogelijk​ is​ dat​ we​ een​ Logisch Data​ Platform​ in​ enkele​ dagen​ kunnen​ bouwen?​ Meld​ u dan​ aan​ voor​ onze​ demo​ over​ Data Virtualisatie.​ Wilt​ u​ eerst​ meer​ lezen​ over​ Data​ Virtualisatie?​ Dat​ kan​ ook,​ lees​ onze Whitepaper​ over​ Data​ Virtualisatie.

Sander Hovestad is werkzaam als Solution Architect bij Advanced Programs.

Partners